Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Мерка 302
Документи:
Барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка - 302
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 365.7 KB Симни 1372 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ И КАТЕГОРИИ НА РУРАЛНИ ЗАЕДНИЦИ
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 147.54 KB Симни 1531 Симни 
Преземи
Список на активности за преработка на непрехранбени производи
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 200.72 KB Симни 1521 Симни 
Преземи
Список на активности за преработка на храна
Датум 2013-07-09 10:47:06 Filesize 120.53 KB Симни 1820 Симни 
Преземи
Список на алтернативни производни активности
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 121.77 KB Симни 1679 Симни 
Преземи
Список на прифатливи традиционални занаетчиски дејности
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 227.06 KB Симни 1568 Симни 
Преземи
Список на услужни дејности во рурални средини
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 141.21 KB Симни 1548 Симни 
Преземи
Упатство за корисници на средства од ИПАРД програмата 2007-2013 МЕРКА 302
upatstvo_302_za_veb_08072013_Page_001
Датум 2013-07-09 10:25:02 Filesize 2.82 MB Симни 1561 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.111 seconds, 13.96 MB
Application afterRender: 0.176 seconds, 15.39 MB

Искористеност на меморија

16184512

67 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iv12q8fcse2ro95lu4pu57nms0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511298014' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iv12q8fcse2ro95lu4pu57nms0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'iv12q8fcse2ro95lu4pu57nms0','1511298914','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:15:14'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:15:14'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','iv12q8fcse2ro95lu4pu57nms0','/~ffrmorgm/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=77&Itemid=155','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 155)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '77'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 77
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 73
 31. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 8
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '77'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 33. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '77'
    AND published = 1
 34. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '77'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 35. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '77'
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 37. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 38. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '77'
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=493
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=489
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=492
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=494
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=491
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=488
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=490
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=487
 55. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 155 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 56. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 57. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 58. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 59. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 60. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 61. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 62. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 63. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 64. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 65. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 66. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 67. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо