Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Мерка 101
Документи:
Листа на домашни и странски признаени или одобрени сорти винова лоза и лозни подлоги
Датум 2013-07-08 20:45:14 Filesize 557.13 KB Симни 1211 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка - 101
Датум 2013-07-08 21:41:05 Filesize 318.82 KB Симни 1399 Симни 
Преземи
ЕУ заеднички каталог на сорти винова лоза
Датум 2013-07-08 20:45:14 Filesize 344.83 KB Симни 2563 Симни 
Преземи
ЕУ прифатливи овошни сорти
Датум 2013-07-08 20:45:14 Filesize 26.4 KB Симни 1328 Симни 
Преземи
Листа на прифатливи овошни сорти
Датум 2013-07-08 20:45:14 Filesize 3.11 MB Симни 1449 Симни 
Преземи
Список на рурални средини лоцирани во Планински подрачја
Датум 2013-07-08 20:52:22 Filesize 158.87 KB Симни 1523 Симни 
Преземи
Упатство за корисници на средства од ИПАРД програмата 2007-2013 МЕРКА 101
Датум 2013-07-08 20:40:38 Filesize 3.02 MB Симни 1033 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.030 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.121 seconds, 14.44 MB
Application afterRender: 0.147 seconds, 16.27 MB

Искористеност на меморија

17100800

68 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mjcq2af3lbrjf4b5d1884vc6c0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510991930' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mjcq2af3lbrjf4b5d1884vc6c0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mjcq2af3lbrjf4b5d1884vc6c0','1510992830','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:13:50'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:13:50'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-11-18 08:13:50'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-11-18 08:13:50'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','mjcq2af3lbrjf4b5d1884vc6c0','/~ffrmorgm/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=75&Itemid=153','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 153)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '75'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 75
 33. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 73
 34. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 8
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '75'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '75'
    AND published = 1
 37. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '75'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 38. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '75'
 39. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '75'
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=478
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=481
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=475
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=477
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=476
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=479
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=473
 56. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 153 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 57. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 58. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 59. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 60. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 61. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 62. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 63. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 64. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 65. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 66. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 67. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 68. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо