Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Субвенции 2013
Број на подкатегории: 1

Обрасци

Подкатегории: 0
Документи: 2

Документи:
Udhezim per shfrytezuesit e mjeteve nga programi per perkrahje financiare ne bujqesi per vitin 2013
Upatstvo_alb-1_08052013_Page_01
Датум 2013-05-08 17:57:30 Filesize 3.39 MB Симни 1450 Симни 
Преземи
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година
Датум 2013-01-23 00:10:18 Filesize 197.79 KB Симни 2619 Симни 
Преземи
Упатство за корисниците на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година
Upatstvo_mk_08052013_Page_01
Датум 2013-05-08 17:57:30 Filesize 4.61 MB Симни 2244 Симни 
Преземи
Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година
Датум 2013-01-23 00:10:18 Filesize 227.75 KB Симни 2600 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.113 seconds, 13.95 MB
Application afterRender: 0.172 seconds, 15.13 MB

Искористеност на меморија

15905552

49 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6m5bijegi9d9msanlofu880kl5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992008' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6m5bijegi9d9msanlofu880kl5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6m5bijegi9d9msanlofu880kl5','1510992908','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:15:08'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:15:08'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','6m5bijegi9d9msanlofu880kl5','/~ffrmorgm/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=64&Itemid=151','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 151)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '64'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 64
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 23
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '64'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '70'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '70'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '64'
    AND published = 1
 35. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '64'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 36. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '64'
 37. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '64'
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=442
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=413
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=443
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=412
 48. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 151 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 49. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо