Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Субвенции 2011
Документи:
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година од 16.02.2011
Датум 2011-03-04 13:18:39 Filesize 98.16 KB Симни 3058 Симни 
Преземи
Udhezim per shfrytezuesit e mjeteve nga programi per perkrahje financiare ne bujqesi per vitin 2011
Датум 2011-04-26 18:18:40 Filesize 673.24 KB Симни 2339 Симни 
Преземи
Барање за директни плаќања од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година (образец А,А1) за растително и сточарско производство
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 454.18 KB Симни 2619 Симни 
Преземи
Барање за директни плаќања од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година (образец А,А2) за млеко
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 258.84 KB Симни 2326 Симни 
Преземи
Исправка на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година од 03.03.2011
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 92.06 KB Симни 2283 Симни 
Преземи
Календар за поднесување на барања
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 80.48 KB Симни 2871 Симни 
Преземи
Прoграма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година од 05.04.2011
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 98.82 KB Симни 2453 Симни 
Преземи
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година
Датум 2011-03-04 13:18:39 Filesize 513.62 KB Симни 2756 Симни 
Преземи
Упатство за корисниците на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година
Датум 2011-03-30 13:04:50 Filesize 1.05 MB Симни 2966 Симни 
Преземи
Уредба за дополнување и изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања од 13.04.2011
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 160.22 KB Симни 2361 Симни 
Преземи
Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година од 04.04.2011
Датум 2011-04-26 18:11:30 Filesize 94.81 KB Симни 2451 Симни 
Преземи
Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година
Датум 2011-03-04 13:18:39 Filesize 386.08 KB Симни 2945 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.121 seconds, 13.97 MB
Application afterRender: 0.144 seconds, 15.19 MB

Искористеност на меморија

15967504

63 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iep36mq7r71oh7h1ma4qupd576'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511298044' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iep36mq7r71oh7h1ma4qupd576'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'iep36mq7r71oh7h1ma4qupd576','1511298944','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:15:44'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:15:44'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','iep36mq7r71oh7h1ma4qupd576','/~ffrmorgm/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=43&Itemid=129','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 129)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '43'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 43
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 23
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '43'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '43'
    AND published = 1
 33. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '43'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '43'
 35. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 37. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '43'
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=95
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=134
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=129
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=131
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=127
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=132
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=128
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=94
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=102
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=133
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=130
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=93
 62. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 129 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 63. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо