Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Совети

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледува пченката, некои од елементите се во задоволител [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледу [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Активност за нормален развој на дрвото

proreduvanje


Пишува: Дипл. инж. агр. Ламбе Куциноски - АПРЗ Струга

Големото количество род ја истоштува овошката. Таа тогаш е почувствителна на зимските мразеви, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Некроза на гроздови

nekroza

Зачудува фактот што некрозата на гроздинката е нов проблем во последните 5-6 години. Проблемот засега не може точно да се дефинира/детерминира, но сек [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Горчлива диња налик на краставица

Bitter Melon

Горката диња (Momordica charantia - карела) е од фамилија Cucurbitace и расте во тропските и суптропските подрачја на Средна и Јужна Америка, Африка и [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како до повеќе мед?

pceli

Пишува: Раде Каранфиловски – „Апицентар“ – Битола

За да ја ублажиме состојба со малите количини на мед кои ги имаме оваа година, ќе се обидам да напи [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Справување со топлинскиот стрес

toploten stres1

Пишува: Соња Николова

 

Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топли [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како се применува зеленото ѓубрење?

zeleno gubrenje 1

Освен органските ѓубрива, за исхрана и подобрување на физичко-хемиските својства на почвата се користат земјоделски култури специјални за таа намена, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Плодоносна грмушка со многу витамини

acerola-f15c8d

Ацеролата претставува плодоносна листопадна грмушка или дрво кое се наоѓа длабоко во тропските климатски региони на Јужна и Средна Америка. Цветовите [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Најскапиот зачин во светот и во Македонија

safran1

Виолетов цвет со прекрасен мирис и декорација на почвата. Вака изгледа шафранот кога цвета од крајот на септември до почетокот на декември. Но, тука с [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Градење на фарма за овци

ovci farma 1

Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ

Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните темпера [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 20

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 11.31 MB
Application afterRender: 0.146 seconds, 12.73 MB

Искористеност на меморија

13390664

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kk0a3kjd1m23dedh9igvvg1g85'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511289904' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'kk0a3kjd1m23dedh9igvvg1g85'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'kk0a3kjd1m23dedh9igvvg1g85','1511290804','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 19:00:04'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 19:00:04'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-11-21 19:00:05'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-11-21 19:00:05'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','kk0a3kjd1m23dedh9igvvg1g85','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=101','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо