Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Механизација

На што треба да се посвети внимание пред и при на експлоатацијата на тракторот

traktori bezbednost

Пишува: д-р Зоран Димитровски, Земјоделски факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

Фармерите, а посебно ракувачите со земјоделската механизација, треба да се потсетат на факторите кои влијаат врз [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Машини за балирање на сеното и сламата

masinizabaliranje1

Пишува: Проф. д-р Драги Таневски, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

Во линијата машини за подготовка на сеното, пресите со висок притисо [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Трактори на вода

traktori_na_voda1

Во светот започна трката на производство на уреди за подобро согорување на основното гориво (дизел или бензин) кои користат водород произведен со гене [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Автоматско водење на комбајнот со ласерски пилот

kombajnlaser1

Пишува: Проф. д-р Драги Таневски

Автоматското водење на житните комбајни со ласерски пилот е решение од понов датум на компаниите Claas и New Holland [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Машини за ѓубрење

mgubrivo1

Пишува: проф. д-р Драги Таневски, Факултет за земjоделски науки и храна - Скопjе

Во современото земјоделство, со цел да се постигнат високи и рентаби [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Безбедно работење со трактор

traktor11

За безбедно работење со тракторот, најважно е да се познава тракторот. Секој возач треба да знае како функционира тракторот и да биде подготвен за сек [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Подготовка на житните комбајни за време на жетва

ispravenkombajn

Пишува: проф. д-р Драги Таневски, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

За подолг век и квалитетна работа на комбајнот важно е секојдневно [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.096 seconds, 11.27 MB
Application afterRender: 0.173 seconds, 12.52 MB

Искористеност на меморија

13171432

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v053lgt20hgdah2u6o70pfr9k3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297872' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v053lgt20hgdah2u6o70pfr9k3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'v053lgt20hgdah2u6o70pfr9k3','1511298772','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:12:52'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:12:52'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','v053lgt20hgdah2u6o70pfr9k3','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=138','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 138)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 138 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо