Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Градинарство

Заштита од сиво гниење во оранжерии и пластеници

sivo gnienje 1

Пишува: Благојче Димитриев

Сивото гниење е распространета болест во целиот свет, посебно во земјите со умерена клима. Таа напаѓа голем број растенија, градинарски, овошни и полјоделски видови. Оваа б [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Садењето и почвата пресудни за плодот

zelka 2014 1

Пишува: Стефан Димковски

Зелката е едно од најстарите култивирани растенија. Одгледувана е од страна на античките народи на Медитеранот, Грците и Рим [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како до добар и квалитетен принос на лута пиперка

luta piperka 1

Пишува: Стојан Глигоров, АПРЗ – Струмица

Традиционално, по божиќните празници, раноградинарите први ја почнуваат новата реколта со лута пиперка. Пики [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Одгледување на аспарагус

asparagus1

Пишува: дипл. агр. Савка Маркудова

Аспарагус или шпаргла (Asparagus Officinalis) е повеќегодишна култура која се одгледува заради консумација на изда [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Дамаска коза - Отпорна, прилагодлива, со високи приноси

damaska koza

Пишува: дипл. агр. Јелица Бешлиќ

Козарството во Македонија изумира. Сепак, ова е една значајна гранка за која постојат добри услови за развој, но тре [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Расадувањето – значен процес кај доматите

rasaduvanje na domat

Пишува: дипл. инж. агр. Стојан Глигоров

По производството на квалитетен расад доаѓа расадувањето кое спаѓа меѓу најважните агротехнички мерки, бидејќ [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Справување со болести кај расадот

bolesti na rasad 1

Пишува: дипл. агр. Благојче Димитриев

Голем број болести се појавуваат во расадопроизводството. Затоа е потребно навремено да се забележат симптомите [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 9

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.275 seconds, 13.33 MB
Application afterRender: 0.337 seconds, 14.43 MB

Искористеност на меморија

15170528

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cpl3b245q4srptdaf8vbe6pl00'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297953' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cpl3b245q4srptdaf8vbe6pl00'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'cpl3b245q4srptdaf8vbe6pl00','1511298853','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:14:13'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:14:13'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','cpl3b245q4srptdaf8vbe6pl00','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=134','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 134)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 54
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 54
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 21:14:13' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 21:14:13' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 10
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 54
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 21:14:13' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 21:14:13' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 134 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо