Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Пчеларство

pceli

Пишува: Раде Каранфиловски – „Апицентар“ – Битола

За да ја ублажиме состојба со малите количини на мед кои ги имаме оваа година, ќе се обидам да напишам нешто за тоа како да го подобриме медоберот, о [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
intervju pcelarstvo ramka 1

1. По што се разликува вашиот модел на пчеларење од останатите пчелари со осврт на работата на вашиот пчеларник по месеци?

Порано се занимавав со пче [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
korista od pcelarenje 1

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство во „Апицентар" – Битола

Користа од пчеларењето е доста голема и за пчеларот. Покрај финансиската с [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
matica_naoganje_1

Пишува:Раде Каранфиловски, АПИЦЕНТАР - Битола

Барањето на матицата не е едноставна работа, односно постојат некои работи, постапки и законитости ко [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
zastita_pceli1

Пишува: проф. д-р Мишо Христовски

Медоносната пчела е изложена на напади од бројни болести, паразити и штетници што доведува до смалено производство, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
pceli_noemvri

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство при „АПИ ЦЕНТАР - Битола

Овој период се одликува со многу ниски температури. Во ноември ретко се с [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
jaki pcelni drustva 1

Пишува:Раде Каранфиловски, АПИ Центар – Битола

Еден од начините на формирање на јаки пчелни друштва кој го практикуваме на нашите пчеларници е формир [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
ogransko pceli 1

Пишува: проф. д-р Мишо Христовски

Препаратите кои порано многу се користеа за терапевтски цели во пчеларството (антибиотици, сулфопрепарати, синтетич [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
pcelarstvo_juli_20131

Мај, јуни и јули, покрај тоа што се месеци за медобер, тие се и месеци за добивање на млади матици и роеви. Еден од начините за ова е и Рошфусовиот оп [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
pceli_dekemvri1

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство при „Апи центар" – Битола

Декември е последен месец во календарската година, а во пчеларската годи [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
pceli1

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство при АПИ ЦЕНТАР - БИТОЛА

Септември е месец на цветање на растенијата кои обезбедуваат помали количи [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.144 seconds, 13.48 MB
Application afterRender: 0.209 seconds, 14.56 MB

Искористеност на меморија

15314352

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5ngopebmtjp9ou91u28ktfd596'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992075' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5ngopebmtjp9ou91u28ktfd596'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5ngopebmtjp9ou91u28ktfd596','1510992975','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:16:15'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:16:15'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','5ngopebmtjp9ou91u28ktfd596','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=107','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 107)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 53
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 53
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:16:15' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:16:15' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 11
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 53
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:16:15' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:16:15' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 107 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо