Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Полјоделство

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледува пченката, некои од елементите се во задоволител [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледу [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како се применува зеленото ѓубрење?

zeleno gubrenje 1

Освен органските ѓубрива, за исхрана и подобрување на физичко-хемиските својства на почвата се користат земјоделски култури специјални за таа намена, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Најскапиот зачин во светот и во Македонија

safran1

Виолетов цвет со прекрасен мирис и декорација на почвата. Вака изгледа шафранот кога цвета од крајот на септември до почетокот на декември. Но, тука с [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

БЕЛ СЛЕЗ - Лековито растение кое не бара многу вода

bel slez 1

Пишува: проф. д-р Златко Арсов и асс. м-р Маријана Спирковска, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

Белиот слез е едно од најстарите растен [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Култивирана мента

menta1

Пишува: проф. Златко Арсов

Нането од родот мента е едно на најлековитите растенија, кое има различна употреба. Родот мента содржи голем број видови ( [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Сузбивање на плевели во житни култури

pleveli zito1

Пишува: дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев

Полјоделските култури кои се сеат во густ склоп, како што се пченицата, јачменот, ʼржта, овесот, кај на [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 7

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.113 seconds, 13.33 MB
Application afterRender: 0.190 seconds, 14.58 MB

Искористеност на меморија

15333208

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'u13cerld3qluc7fpn0h7eccj61'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511289746' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'u13cerld3qluc7fpn0h7eccj61'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'u13cerld3qluc7fpn0h7eccj61','1511290646','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 18:57:26'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 18:57:26'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','u13cerld3qluc7fpn0h7eccj61','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=135','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 135)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 52
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 52
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 18:57:26' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 18:57:26' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 10
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 52
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 18:57:26' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 18:57:26' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 135 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо