Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Сточарство

Справување со топлинскиот стрес

toploten stres1

Пишува: Соња Николова

 

Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топлински стрес кај кравите. Освен што имаат негативни [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Градење на фарма за овци

ovci farma 1

Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ

Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните темпера [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Штали за слободно држење на молзни крави

stali slobodno 1

Пишуваат: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, м-р Наташа Матева

Експонирањето на генетскиот потенцијал на молзните крави е можно само во услови на добра [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Млекото – најдобра превенција

telinja proliv 1

Пишува: Слободан Серафимовски

Покрај белодробните заболувања, најчести заболувања кај младите телиња се болестите поврзани со проливот. Кај овие забо [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Зеофитот– природен детоксификатор

zeofarm

Зеофит како нов производ има двојна улога на сточарските фарми и се употребува како Зеопод (посип) и Зеофарм (додаток во сточната храна). Тој претстав [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Колострум - природен заштитник од болести кај телињата

kolstrum

Пишува: дипл. агр. Слободан Серафимовски

Телињата на свет доаѓаат без антитела за отпорност од причинители на болеста, односно потполно незаштитено. [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Третирање на слама со уреа

slama_urea

Пишува: Ванчо Захариев, дипломиран земјоделски инженер

За подобрување на квалитетот на сламата од сите видови житни култури и на сеното доб [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 5

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.083 seconds, 11.27 MB
Application afterRender: 0.149 seconds, 12.52 MB

Искористеност на меморија

13171216

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ors1mtilb10iiamlnit641jad6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297962' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ors1mtilb10iiamlnit641jad6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ors1mtilb10iiamlnit641jad6','1511298862','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:14:22'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:14:22'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','ors1mtilb10iiamlnit641jad6','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=136','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 136)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 136 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо