Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Лозарство

Вино од мед

vino od med

Пишува: Миле Костов-вински брокер

По центрифугирањето на медот, пчеларите може да ги искористат остатоците мед од кадата и центрифугата, како и медот од капачињата од восокот и да добијат суровина за [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Заштита на виновата лоза

zastita_vinova_loza1

Пишува: инж.агр. Благојче Димитриев

Главни болести кои ја напаѓаат виновата лоза се пламеницата, пепелницата и сивото гниење.

Пламеницата е опасна б [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Мртва рака на виновата лоза

mrtva_raka1

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски – Хромос Пестициди

Кога ќе се спомене поимот болести на виновата лоза, секогаш првите асоцијации се на пл [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Зимска резидба на виновата лоза

loza_rezidba1

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Под ампелотехника се подразбираат сите мерки кои се преземаат на виновата лоза во вид на насочување на стеблото или лас [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Правење вино во домашни услови

vino

Пишува: Ристо Ајтов, АПРЗ Неготино

За производство на квалитетно вино претходно треба да се произведе квалитетно грозје. Втор услов за производство н [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Пепелницата опасност за зелените делови на растението

pepelnicalozarstvo1

Пишуваат: дипл. земјод. инж. Илија Коцевски, дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев

Пепелницата на виновата лоза за прв пат е забележана во Америка, м [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Да се заштити чокотот од мрзнење

lozje_3

Пишува: Професор Драгољуб Жуниќ, "Полјопривредни лист"

Во поголемите лозови насади се извршува есенска и зимска резидба за таа да заврши до почетокот [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.048 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.247 seconds, 13.41 MB
Application afterRender: 0.310 seconds, 14.64 MB

Искористеност на меморија

15395176

34 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gohnjje60g1n7r31nk4o05t9f7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992114' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gohnjje60g1n7r31nk4o05t9f7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gohnjje60g1n7r31nk4o05t9f7','1510993014','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:16:54'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:16:54'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-11-18 08:16:54'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-11-18 08:16:54'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','gohnjje60g1n7r31nk4o05t9f7','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=133','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 133)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 50
    LIMIT 0, 1
 20. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 50
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:16:54' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:16:54' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 10
 21. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 50
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:16:54' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:16:54' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 133 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 31. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 32. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 33. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 34. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо