Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Лозарство

vino od med

Пишува: Миле Костов-вински брокер

По центрифугирањето на медот, пчеларите може да ги искористат остатоците мед од кадата и центрифугата, како и медот од капачињата од восокот и да добијат суровина за [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
zastita_vinova_loza1

Пишува: инж.агр. Благојче Димитриев

Главни болести кои ја напаѓаат виновата лоза се пламеницата, пепелницата и сивото гниење.

Пламеницата е опасна б [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
loza_rezidba1

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Под ампелотехника се подразбираат сите мерки кои се преземаат на виновата лоза во вид на насочување на стеблото или лас [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
pepelnicalozarstvo1

Пишуваат: дипл. земјод. инж. Илија Коцевски, дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев

Пепелницата на виновата лоза за прв пат е забележана во Америка, м [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
lozarezidba1

Пишува:Дипл.агр. Ѓорѓи Ајтов

Кога зборуваме за кроење на лозата, не е доволно само да ја познаваме техниката на резидба, туку треба добро да ги позна [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
postberbeniaktivnostigrozje1

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Целите на постбербените активности на грозјето се насочени кон намалување на загубата на влага, односно тежина и спречу [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
mrtva_raka1

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски – Хромос Пестициди

Кога ќе се спомене поимот болести на виновата лоза, секогаш првите асоцијации се на пл [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
vino

Пишува: Ристо Ајтов, АПРЗ Неготино

За производство на квалитетно вино претходно треба да се произведе квалитетно грозје. Втор услов за производство н [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
lozje_3

Пишува: Професор Драгољуб Жуниќ, "Полјопривредни лист"

Во поголемите лозови насади се извршува есенска и зимска резидба за таа да заврши до почетокот [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
Slika_1_-_Sok_od_grozje

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Грозјето е ризница за преработувачката индустрија. Од грозјето се добиваат следните производи:

1. сокови;
2. концентриран [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
lozarostvofilizenje

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Летна ампелотехника

Летната ампелотехника, или резидбата на зелено, се врши во текот на вегетацијата. Таа ги опфаќа мерк [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Страница 1 од 2

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.145 seconds, 11.28 MB
Application afterRender: 0.202 seconds, 12.54 MB

Искористеност на меморија

13190664

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p4cf9qmmjhtvcr5qhklaqqt5b5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297916' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p4cf9qmmjhtvcr5qhklaqqt5b5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'p4cf9qmmjhtvcr5qhklaqqt5b5','1511298816','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:13:36'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:13:36'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','p4cf9qmmjhtvcr5qhklaqqt5b5','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=104','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 104)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 104 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо