Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Овоштарство

jagodi

Пишува: доц. д-р Ана Селамовска, Земјоделски институт – Скопје

За успешно одгледување јагоди и добивање високи приноси, неопходно е да се преземат бројни мерки за заштита од разни причинители на боле [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
AM._borovnice

Пишува: доц. д-р Тошо Арсов

Боровинката претставува повеќегодишен џбун со различна висина, во зависност од подвидот (европската е висока од 25 до 40 [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
Насад Јаболка

Пишува: Кицо Дамовски Дипломиран земјоделски инженер

Во шеесеттите години од минатиот век, особено во општествените стопанства, најзастапен систем на [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
kineskaurma1

Пишува: дипл. инж. Нико Попов

Иако во Македонија постојат оптимални услови за плантажно одгледување на кинеската урма (Zizyphus jujuba), таа е заста [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
skladisnibolesti1

Пишува: дипл. земјод. инж. Благој Шоповски

Есенските и зимските сорти на јаболкото се изложени на болести во текот на нивното чување во складиштата. [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
gustnasad1

Пишува: дипл. инж. Франц Котар

Современ овоштарник

Подигање на современ интензивен овоштарник на јаболка по најсовремените светски стандарди на произв [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
visni

Пишува: Виктор Ѓамовски - Институт за овоштарство

Вишната (Prunus cerasus L.)претставува автохтон овошен вид за Европа и Југозападна Азија. Таа се [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
Aronia melanocarpa fruit

Пишува: Благој Шоповски

Семејството Стоилковски се едни од ретките што одгледуваат аронија на своето плодно земјиште. Тие, пред три години, трите ни [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
ovostarnik

Пишува: Кицо Дамовски, дипл.земј.инж

Во современото земјоделско производство, главен мотив и цел на секој производител е да постигне стабилен и висок [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
kajsii

Пишува: проф. д-р Љубица Каракашова

Сушењето на овошјето е еден од најстарите начини на конзервирање. Неговата примена е од поодамна, за подолго чув [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
ovostarstvo160420111

Пишува: дипл. инж. технолог Јордан Маџаров

Растенијата реално содржат многу помало количество на микроелементи бидејќи, спротивно од макроелементите, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 3 од 4

3

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.158 seconds, 13.53 MB
Application afterRender: 0.240 seconds, 14.79 MB

Искористеност на меморија

15550552

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mq6jd81mgu3eqbasiu0jeiu2e7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106261' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mq6jd81mgu3eqbasiu0jeiu2e7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mq6jd81mgu3eqbasiu0jeiu2e7','1513107161','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:32:41'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:32:41'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','mq6jd81mgu3eqbasiu0jeiu2e7','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=102&limitstart=22','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 102)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 49
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 49
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 19:32:41' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 19:32:41' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 22, 16
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 49
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 19:32:41' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 19:32:41' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 102 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо