Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Овоштарство

cresova_muva

Пишува: проф. д-р Слободан Банџо

Црешовата мува е економски најзначајниот штетник на црешата во Македонија. Ларвата од црешовата мува се развива во плодот, со што тој ја губи пазарната вредност. Има [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
stetnici_jabolka1

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски

Производителите на јаболкото се соочуваат со голем број разни видови на штетни инсекти во своите насади. [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
grozje_trpezno1

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Силата на ронење или прицврстеноста на зрното за дршката е значаен показател за транспортабилноста на грозјето. Силата [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
praska1

Производителите на праска најголемо внимание треба да обрнуваат на садниот материјал и на подлогата. Пред започнувањето со одгледување на оваа култура [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
jabolko1

Се препознаваат два степени на зрелост кај плодовите на јаболката, подеднакво важни за одредување на времето на берење: физиолошка зрелост (зреење) и [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
ovostarnikrezidba

Покрај зрелата резидба во вегетација, може да се врши уште една резидба - летната резидба. Таа ги поправа евентуалните грешки од зимската резидба, а п [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
mikrorazmnozuvanje1

Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Предност на производството на саден материјал со микроразмножување е тоа што за кратко време можат да се произведат гол [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
lesnik1

Пишува: дипл.агр. Селадин Сали

Во светот годишно се произведуваат 900.000 тона лешник. Турција е на првото место со годишно производство на лешници о [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
sortiranje1

Овошјето и зеленчукот денес се купуваат со очите. Затоа е многу важно тоа што го нудиме на пазарот да изгледа убаво и изедначено. Некои се одлучуваат [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
boroviniki1

Пишува: доц. д-р Тошо Арсов

Боровинката претставува повеќегодишен џбун со различна висина, во зависност од подвидот (европската е висока од 25 до 40 [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
dinja1

Дињата е едногодишна зелкаста билка од семејството тикви. Има добро развиен и разгранет корен, кој достигнува длабочина и преку еден метар. Се појавув [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 2 од 4

2

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.146 seconds, 13.52 MB
Application afterRender: 0.169 seconds, 14.62 MB

Искористеност на меморија

15378248

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o5ef3e14j82h0sn5k6nl9fve52'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106332' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o5ef3e14j82h0sn5k6nl9fve52'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'o5ef3e14j82h0sn5k6nl9fve52','1513107232','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:33:52'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:33:52'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','o5ef3e14j82h0sn5k6nl9fve52','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=102&limitstart=11','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 102)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 49
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 49
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 19:33:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 19:33:52' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 11, 16
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 49
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 19:33:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 19:33:52' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 102 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо