Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Микроразмножување во овоштарството

mikrorazmnozuvanje1Пишува: проф. д-р Крум Бошков

Предност на производството на саден материјал со микроразмножување е тоа што за кратко време можат да се произведат голем број садници, се произведуваат здрави растенија, без присуство на бактерии, вируси и нематоди, потребен е помал простор за поголем број садници, се произведува во текот на целата година и во контролирани услови може да се произведат висок процент на садници од материјал кој тешко се вкоренува.

VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE е италијанска компанија формирана како мала семејна компанија, која прерасна во меѓународен лидер за расадничкото производство. За да ги задоволат потребите на меѓународниот пазар, во 2007 година отвораат лабораторија во Чешка и денес произведуваат околу шест милиони овошни садници.

Оваа компанија е позната како најдобар производител на клонски материјал за подлога од голем број овошни видовиmikrorazmnozuvanje3. Нејзината тајна за успех е постојано да се работи на усовршување на техниките за производство на здрав, сортно чист саден материјал. Главното јадро на компанијата е лабораторијата за микропропагација во која се произведува безвирусен материјал. Располагаат и со 15.000 м2 оранжерии и 15.000 м2 пластеници за аклиматизација, умножување и пораст на материјалот, 10.000 м2 под мрежа за саксии, 1.500 м2 за чување на садниците, 250 м2 ладилници, 1.400 м2 складиштен простор и 250.000 м2 земја за вкоренилиште на отворено.

Во лабораторијата работат двајца истражувачи, д-р Џулијано Дради и д-р Романо Ронкасаља, а во целиот расадник околу 23 работници. Компанијата е способна да го размножи кој било овошен вид. Во моментот произведуваат кајсии, праски, нектарини, сливи, цреши, јаболка, круши, ситно овошје, јаткасто овошје, киви, јапонско јаболко и многу други зачини и украсни растенија, зависно од побарувања на пазарот. Лабораторијата за микроразмножување има капацитет за производство на 750.000 растенија годишно.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.043 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.057 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.213 seconds, 12.93 MB
Application afterRender: 0.272 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14807264

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1rafo34ud92t0a5u7u9kul75d4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106385' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1rafo34ud92t0a5u7u9kul75d4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1rafo34ud92t0a5u7u9kul75d4','1513107285','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:34:45'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:34:45'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','1rafo34ud92t0a5u7u9kul75d4','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=857:mikrorazmnozhuvanje-vo-ovoshtarstvoto&catid=49:ovostarstvo&Itemid=132','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 132)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 857
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:34:45' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:34:45' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='857'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:34:45' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:34:45' )
    AND catid = 49
    AND a.id < 857
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 132 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо