Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Федерација на фармерите во Република Македонија

logo_ffrmФедерацијата  на фармерите на Република Македонија е доброволно, непартиско, невладино здружение на граѓани кое ја обединува работата на сите фармери кои се членови на земјоделски здруженија во Република Македонија за остварување на нивните права и интереси на современ и демократски начин. ФФРМ е формирана од седум национални и четири регионални сојузи на 29 јули 2002 година во Кавадарци како Федерација на македонски фармери. Целта на ваквото обединување е да се настапи организирано и обединето пред институциите, да се зголеми моќта на преговарање на земјоделците и да се заштитат нивните права и интереси.

Улога на ФФРМ:

 

 • Лобирање, застапување и стратешко поврзување со сродни организации
 • ФФРМ  работи на вмрежување на фармерите  преку директна комуникација и инволвираност  и изготвување на предлог финансиска подршка, закони, функлционализација на стратегијата за земјоделство и рурален  развој
 • Пристап до навремени и точни информации
 • Техничка  подршка и едукација на членството
AddThis Social Bookmark Button

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.044 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.103 seconds, 11.31 MB
Application afterRender: 0.176 seconds, 12.69 MB

Искористеност на меморија

13347152

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6n46jd2hv3n7vd2eaulejrl1b0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510991996' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6n46jd2hv3n7vd2eaulejrl1b0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6n46jd2hv3n7vd2eaulejrl1b0','1510992896','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:14:56'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:14:56'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','6n46jd2hv3n7vd2eaulejrl1b0','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=67','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 67)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 67 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 28. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо