Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Моја Земја

Моја земја е единствено земјоделско списание во Р. Македонија, кое е во сопственост на Федерацијата на фармерите во Република Македонија. Моја земјаовозможува навремено информирање на фармерите за сите настани од областа на аграрот. Во рамките на списанието се презентирани коментари, ставови на фармери, експерти и релевантни институции. Првиот број на Моја земја излезе 2003 година како организациски билтен, а од декември 2006 година се дистрибуира како месечно списание за земјоделство и рурален развој.

Списанието може да го купите во Регионалните канцеларии на ФФРМ и Македонски пошти и сите трафики. Цена на поединечно списание - 50 денари, а годишна претплата - 550 денари.

uplatnicamojazemjamala

baner_moja_zemja_2

AddThis Social Bookmark Button

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.056 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.116 seconds, 12.71 MB

Искористеност на меморија

13375304

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mf2fp5j9380isdhp7jvig4djr1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297860' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mf2fp5j9380isdhp7jvig4djr1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mf2fp5j9380isdhp7jvig4djr1','1511298760','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:12:40'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:12:40'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','mf2fp5j9380isdhp7jvig4djr1','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=71','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 71)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 71 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 28. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо