Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Активност за нормален развој на дрвото


Пишува: Дипл. инж. агр. Ламбе Куциноски - АПРЗ Струга

proreduvanjeГолемото количество род ја истоштува овошката. Таа тогаш е почувствителна на зимските мразеви, бидејќи сите асимилативи одат за прихрана и формирање на плодовите. Големото количество род најчесто води кон алтернативно раѓање, кршење на гранките и други деформации на круната, силно истоштување, предвремено стареење и, на крај, сушење на целото стебло. Бербата е потешка и поскапа, бидејќи береме ситни плодови. Со проредувањето на цветовите, родот го сведуваме на онаа мера колку што овошката може нормално да го исхрани, плодот да биде квалитетен и да ги исполни карактеристичните помолошки особини на сортата, а од друга страна, на овошката да ѝ даде нормален прираст и доволно цутни пупки за наредната вегетација. Проредувањето на цветовите и плодовите може да се врши рачно, механички и хемиски. 

Рачното проредување на плодовите кај јаболчестото овошје обично се врши по завршувањето на „јунското“ опаѓање на плодовите, а тоа е кога плодовите ќе достигнат големина на лешник. Тоа кај нас е при крајот на мај и почетокот на јуни. Откако ќе се види колку плодови ќе останат, по ова физиолошко опаѓање се врши проценка за интензитетот на проредувањето. Најпрвин се затресува овошката да испаднат плодовите кои овошката подоцна самата ќе ги исфрли. Потоа се отстрануваат оштетените плодови, болни, близнаци, густо поставените и сл. Кај јаболката се остава средниот плод од соплодието, а кај крушите 1-2 странични плотчиња. Растојанието меѓу плодовите треба да изнесува 10-15 см во зависност од големината на плодовите кај одделните сорти. При проредувањето на плодовите се ориентираме и според лисната маса. На секои 30-40 листови просечно треба да се остави по еден плод. При проредувањето се гледа круната на овошката да биде правилно и рамномерно оптоварена со род. Врвовите на примарните и секундарните гранки се растоваруваат од родот за да не дојде до прекумерно виткање и со тоа и деформација на круната, додека кај долните родни гранчиња оставаме плодови во врвниот дел на гранчето за да се свитка и од неговата основа да избие силен летораст кој ќе биде замена за родното дрво во следните години. Проредувањето на плодовите се врши секогаш со исти, добро обучени работници, кои ќе направат и проценка колку тоа стебло ќе може да носи род. Рачното проредување е скапо и бавно, меѓутоа тоа е и најсигурно.

Хемиското проредување има 10-20 пати помалку трошоци од рачното проредување, меѓутоа е понесигурно. Прскањето се изведува кога се отворени околу половина од цутовите бидејќи препаратот ги оштетува прашниците и жиговите на отворените цутови. Цутовите кои ќе се отворат по прскањето нормално се оплодуваат и заврзуваат плодови. За проредување на цутовите и плодовите кај јаболката во практика се користат повеќе хемиски материи и препарати: алфа нафтил оцетна киселина - НАА, Карбарил, Севин, Етефон, Месурол и др. Севин С50 е инсектицид со изразито влијание за проредување на јаболката доколку се употреби во определената развојна фаза на плодовите се употребува во концентрација од 0,2%. Месурол е инсектоакарицид, но врши и проредување на плодовите на јаболката. Се употребува во доза од 0,1%. Препаратите за хемиско проредување се применуваат кога плодовите се најосетливи на нив, а тоа е на 15-25 дена по полното цутење. Како оптимална фаза за проредување се зема кога средниот плод во соплодието има дијаметар 10-12 мм, а страничните плотчиња 8-10 мм. Производителот на препаратот го дава и упатството за неговото користење, а на кое треба доследно да се придржуваме при нивното користење. На крајот по ваквиот хемиски третман се врши корекција со рачно проредување. Хемиското проредување на јаболката станува нужна мерка во современите интензивни насади, особено на слабобујните сорти и подлоги кои се потенцијални многуродни и заврзуваат мног род.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.048 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.060 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.127 seconds, 12.57 MB

Искористеност на меморија

13221304

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'acqpd5vfbctaqikj3bmupn2t24'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106402' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'acqpd5vfbctaqikj3bmupn2t24'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'acqpd5vfbctaqikj3bmupn2t24','1513107302','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:35:02'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:35:02'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','acqpd5vfbctaqikj3bmupn2t24','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:-aktivnost-za-normalen-razvoj-na-drvoto-&catid=49:ovostarstvo&Itemid=132','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 132)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 132 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо