Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Гоџи бери – Кинеско чудо и кај нас

godzi beri 1Пишува: дипл. агр. Мирјана Милинг

Гоџи бери (Lycium barbarum или Lycium chinense) е грмушка од фамилијата Solanaceae во која спаѓаат компирот и доматите и нивна главна карактеристика е присуството на алкалоидот соланин кој се отстранува со лупење и со термичка обработка. Гоџи бери потекнува од југоисточна Aзија, а најмногу се одгледува во Кина. Оваа култура расте од 1 до 3 метри висина, плодот е со црвенкаста боја, со должина до 2 сантиметри и содржи од 20 до 40 ситни семчиња.

Се консумираат сурови или сушени, а најпопуларни се поради своите антиоксидативни својства. Она што е значајно за растението е фактот што е отпорно на болести, инсекти, но го напаѓаат габични заболувања на листовите и плодовите.

Превентивно се заштитува слично како виновата лоза, со бакарни препарати и со црвено масло пред почетокот на вегетацијата. Одредени штети може да предизвикаат зајаците и птиците и се препорачува употреба на мрежи за заштита од птици.

Гоџи берито најдобри приноси дава на исцедни и добро дренирани почви со pH од 8,2 до 8,6. Садењето се врши од половинатаgodzi beri 2 на април, па сè до доцна есен, a кога се сади во лето, треба обилно да се наводнува. Најдобри се сончеви локации во текот на целиот ден. Се сади во јами со димензии 40 x 40 x 40 сантиметри, на растојание од околу еден метар и на дното на јамата се става прегорено арско ѓубре, но сепак јамата да остане длабока од 15 до 20 сантиметри. Под и до садницата се става хумус, а потоа треба да се затрупа со ископаната земја, а на крај да се стави вода и како потпирач се става стап на кој се врзува растението.

Растението задолжително треба да се наводнува, а во водата треба да се додава и храна. Може да се примени и фолијарна прихрана на месечна база. За резидба се користат три методи: а) форма на чадор, б) форма на три нивоа, в) цилиндричен модел.

Растението се бере во втората или третата година, во зависност од староста на садницата. Просечниот принос е поголем од 5 кг по стебло, а во некои земји, како што е Кина, има приноси и до 8 кг од стебло. Во северната хемисфера цветовите се јавуваат по јуни и бобинките зреат од јули до октомври. Плодовите треба да се соберат пред првите мразеви. Тие се берат рачно и внимателно во мали садови за да не се оштетат бидејќи се транспортираат свежи. Може да се берат и со тресење на платно. Плодовите по бербата треба да се стават на ладно. Доколку плодовите се сушат, тие се ставаат на сонце, може да се исушат со механичка дехидрација или, пак, да се замрзнат. Сушените бобинки имаат рок на траење повеќе од една година.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.058 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.139 seconds, 12.56 MB

Искористеност на меморија

13216904

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vrro4t71im0kh0kgiv0gk75jg6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106297' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vrro4t71im0kh0kgiv0gk75jg6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vrro4t71im0kh0kgiv0gk75jg6','1513107197','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:33:17'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:33:17'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','vrro4t71im0kh0kgiv0gk75jg6','/~ffrmorgm/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:godji-beri--kinesko-chudo-i-kaj-nas&catid=49:ovostarstvo&Itemid=132','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 132)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 132 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо