Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Закони
Страница 1 од 2
Почеток
Пред
1
Број на подкатегории: 8

Безбедност на храна и ветеринарство

Подкатегории: 0
Документи: 6

Закон за земјоделство и рурален развој

Подкатегории: 0
Документи: 4

Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

Подкатегории: 0
Документи: 3

Легализација на фарми

Подкатегории: 0
Документи: 1

Национална програма за развој на земјоделството 2013-2017

Подкатегории: 0
Документи: 1

Правилници

Подкатегории: 0
Документи: 4

Пререгистрација на здруженија

Подкатегории: 0
Документи: 9

Пчеларство

Подкатегории: 1
Документи: 13
Документи:
Закон за виното
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 114.59 KB Симни 3050 Симни 
Преземи
ЗАКОН ЗА ВИНОТО (Консолидиран текст )

Консолидираниот текст на Законот за виното ги опфаќа: Законот за виното („Службен весник на Република Македонија" бр. 50/2010); Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2011); Законот за дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија" бр. 06/2012); Одлуката од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 104/2011 („Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2012) и Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија" бр. 23/2013.

Датум 2013-02-27 11:55:48 Filesize 444.71 KB Симни 1638 Симни 
Преземи
Закон за вршење земјоделска дејност
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 151.36 KB Симни 2781 Симни 
Преземи
Закон за Задруги
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 189.72 KB Симни 2611 Симни 
Преземи
Закон за здравјето на растенијата - Консолидиран текст
Датум 2013-05-11 00:34:33 Filesize 311.84 KB Симни 1403 Симни 
Преземи
Закон за здруженија и фондации
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 193.76 KB Симни 2292 Симни 
Преземи
Закон за земјоделската инспекција
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 94.52 KB Симни 2024 Симни 
Преземи
Закон за земјоделски задруги - Службен Весник 23 14.02.3013
Датум 2013-02-24 20:51:34 Filesize 193.84 KB Симни 1773 Симни 
Преземи
Закон за земјоделското земјиште
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 191.46 KB Симни 2946 Симни 
Преземи
Закон за земјоделското земјиште - Измени и дополнувања од 24.07.2012
Датум 2012-08-01 16:01:15 Filesize 3.02 MB Симни 1662 Симни 
Преземи
Закон за идентификација и регистрација на животните
Датум 2012-08-01 15:53:28 Filesize 4.72 MB Симни 1595 Симни 
Преземи
Закон за изменаи дополнување на законот за здравјето на растенијата
Датум 2013-06-11 17:34:12 Filesize 1.19 MB Симни 1273 Симни 
Преземи
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ВИНОТО Сл. Весник на Р. Македонија, бр.53 од 14.04.2011 година
Датум 2011-04-26 16:46:32 Filesize 104.18 KB Симни 1881 Симни 
Преземи
Закон за квалитет на земјоделски производи
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 1.89 MB Симни 2538 Симни 
Преземи
Закон за органско земјоделско производство
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 212.58 KB Симни 2326 Симни 
Преземи
Закон за Пасишта
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 95.67 KB Симни 2448 Симни 
Преземи
Закон за персоналниот данок на доход
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 411.45 KB Симни 2329 Симни 
Преземи
Закон за поттикнување на развојот на земјоделството
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 135.6 KB Симни 2350 Симни 
Преземи
Закон за семенски и саден материјал
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 272.81 KB Симни 2660 Симни 
Преземи
Закон за тутун и тутунски производи
Датум 2010-11-25 14:23:56 Filesize 225.28 KB Симни 2238 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.151 seconds, 14.00 MB
Application afterRender: 0.219 seconds, 15.20 MB

Искористеност на меморија

15987544

96 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tr6ccquju02jvj8kvhdmobpjh1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992811' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tr6ccquju02jvj8kvhdmobpjh1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'tr6ccquju02jvj8kvhdmobpjh1','1510993711','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:28:31'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:28:31'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','tr6ccquju02jvj8kvhdmobpjh1','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=9&Itemid=115','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 115)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '9'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 9
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '9'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '66'
    AND published = 1
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '66'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 33. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '63'
    AND published = 1
 34. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '63'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 35. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '93'
    AND published = 1
 36. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '93'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '60'
    AND published = 1
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '60'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '62'
    AND published = 1
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '62'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 41. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '52'
    AND published = 1
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '52'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '26'
    AND published = 1
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '26'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 45. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '67'
    AND published = 1
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '67'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '96'
    AND published = 1
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '96'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '9'
    AND published = 1
 50. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '9'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 51. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '9'
 52. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 53. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 54. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '9'
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=45
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=419
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=52
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=33
 63. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=444
 65. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=49
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 68. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=34
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=418
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=43
 73. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=332
 75. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=331
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 78. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=455
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=126
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=46
 83. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=41
 85. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=51
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 88. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=31
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=48
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=36
 93. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=40
 95. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 115 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 96. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо