Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Огласи 2013
Број на подкатегории: 3

Мерка 101

Подкатегории: 0
Документи: 7

Мерка 103

Подкатегории: 0
Документи: 2

Мерка 302

Подкатегории: 0
Документи: 8Документи:
NJOFTIM PARAPRAK për shpallje të Thirrjes publike 01/2013 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga ko mponenti i pestë e Instru mentit për ndihmë parahyrëse për zhvillim rural të Unionit Evropian (IPARD Programi 2007 - 2013)
Датум 2013-05-31 16:08:53 Filesize 187.36 KB Симни 1765 Симни 
Преземи
Oбразец за изработка на Деловен план
Датум 2013-07-09 10:11:46 Filesize 1.49 MB Симни 1259 Симни 
Преземи
THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2013 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD programa 2007-2013 - version kohë
Датум 2013-07-08 11:38:49 Filesize 1.27 MB Симни 1258 Симни 
Преземи
THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2013 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD programa 2007-2013 - versionin e plotë
Датум 2013-07-08 11:38:49 Filesize 349 KB Симни 1292 Симни 
Преземи
Јавен повик бр. 01/2013 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година - долга верзија
Датум 2013-07-08 11:38:49 Filesize 1.6 MB Симни 1341 Симни 
Преземи
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 - кратка верзија
Датум 2013-07-08 11:38:49 Filesize 433.05 KB Симни 1365 Симни 
Преземи
ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2013 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)
Датум 2013-05-31 16:08:53 Filesize 208.45 KB Симни 1684 Симни 
Преземи
Упатство за изготвување на Деловен план
Upatstvo_za_izgotvuvanje_na_deloven_plan_koreg_08072013_Page_01
Датум 2013-07-08 21:33:01 Filesize 321.46 KB Симни 1469 Симни 
Преземи
Упатство за изготвување на технички предлог проект
Датум 2013-07-10 11:57:37 Filesize 121.5 KB Симни 1339 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.136 seconds, 13.97 MB
Application afterRender: 0.203 seconds, 15.37 MB

Искористеност на меморија

16164952

74 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '75re9v0c2pdm1bff1f1oipsv06'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992574' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '75re9v0c2pdm1bff1f1oipsv06'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '75re9v0c2pdm1bff1f1oipsv06','1510993474','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:24:34'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:24:34'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','75re9v0c2pdm1bff1f1oipsv06','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=73&Itemid=152','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 152)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '73'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 73
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 8
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '73'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '75'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '75'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '76'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '76'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '77'
    AND published = 1
 37. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '77'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '73'
    AND published = 1
 39. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '73'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 40. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '73'
 41. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 42. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 43. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '73'
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=451
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=484
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=469
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=466
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=468
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=467
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=450
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=480
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=495
 62. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 152 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 63. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 64. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 65. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 66. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 67. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 68. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 69. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 70. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 71. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 72. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 73. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 74. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо