Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Други документи
Број на подкатегории: 6

Ветиранарно здравство

Подкатегории: 0
Документи: 2

Документи за откупувачи на земјоделски производи

Подкатегории: 0
Документи: 4

Конференција - Кредитирање во земјоделството

Подкатегории: 0
Документи: 3

Органско производство

Подкатегории: 2
Документи: 10

Паушално оданочување на земјоделци

Подкатегории: 0
Документи: 3

Стипендии за Унгарија

Подкатегории: 0
Документи: 2


Документи:
Национална листа на одобрени производи и активни супстанции за 2011 година
Датум 2012-08-21 19:45:50 Filesize 626.73 KB Симни 1996 Симни 
Преземи
Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2012 година
Датум 2012-05-11 12:33:35 Filesize 501.23 KB Симни 2017 Симни 
Преземи
Договор за производство и откуп на земјоделски производи за преработка, подготвен од Македонската Асоцијација за Преработувачи
Датум 2010-11-25 13:48:51 Filesize 56.97 KB Симни 2688 Симни 
Преземи
Правилник за Записник за отворање на понуди за закуп на земјоделско земјиште
Датум 2011-09-19 19:00:08 Filesize 1.31 MB Симни 2090 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Датум 2011-07-15 12:03:48 Filesize 100.89 KB Симни 2047 Симни 
Преземи
Правилник за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите
Датум 2012-04-20 17:46:29 Filesize 153.17 KB Симни 1815 Симни 
Преземи
Правилник за начинот на чување на суровото млеко

П р а в и л н и к За начинот на чување на суровото млеко и земање примероци за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на класирање и метод на вреднување на суровото млеко, како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори

Датум 2011-11-30 14:27:38 Filesize 399.48 KB Симни 2086 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРЕМЕНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Датум 2011-07-15 12:03:48 Filesize 123.23 KB Симни 2071 Симни 
Преземи
Правилник за трговија со семенски материјал од градинарски растенија
Датум 2013-03-13 15:19:26 Filesize 739.42 KB Симни 1506 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМА, СОДРЖИНА, ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ РЕГИСТАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Датум 2011-04-26 14:29:57 Filesize 716.46 KB Симни 2030 Симни 
Преземи
Правилник за формата и содржина на извештајот на годишниот извештај за користење на земјоделско земјиште
Датум 2011-09-19 19:00:08 Filesize 596.27 KB Симни 2216 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА на образецот за барање за размена на земјодеслко земјиште
Датум 2011-09-19 19:00:08 Filesize 593.77 KB Симни 2239 Симни 
Преземи
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСНИЧКО ПРАВО СО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Датум 2011-07-15 12:03:48 Filesize 132.53 KB Симни 2202 Симни 
Преземи
Правилници поврзани со закуп на земјоделско земјиштете во државна сопственост
Датум 2011-09-19 19:00:08 Filesize 2.05 MB Симни 2332 Симни 
Преземи
Р А Б О Т Н А К Н И Г А Евиденција на преземени мерки во Интегралното производство на овошје
Датум 2010-11-25 13:48:51 Filesize 636.16 KB Симни 2149 Симни 
Преземи
Р А Б О Т Н А К Н И Г А Евиденција на преземени мерки во Интегралното производство на поледелски култури
Датум 2010-11-25 13:48:51 Filesize 292.04 KB Симни 2194 Симни 
Преземи
Ревизорски извештај 2009
Датум 2010-11-25 13:48:51 Filesize 258.75 KB Симни 2177 Симни 
Преземи
Хасап
Датум 2010-11-25 13:48:51 Filesize 715.29 KB Симни 2614 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.149 seconds, 13.99 MB
Application afterRender: 0.215 seconds, 15.42 MB

Искористеност на меморија

16214296

101 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '84iguin5i8d5lhkqketnpe9pb4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992393' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '84iguin5i8d5lhkqketnpe9pb4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '84iguin5i8d5lhkqketnpe9pb4','1510993293','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:21:33'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:21:33'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','84iguin5i8d5lhkqketnpe9pb4','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=7&Itemid=117','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 117)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '7'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 7
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '7'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '68'
    AND published = 1
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '68'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 33. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '32'
    AND published = 1
 34. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '32'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 35. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '71'
    AND published = 1
 36. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '71'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '35'
    AND published = 1
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '35'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '36'
    AND published = 1
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '36'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 41. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '37'
    AND published = 1
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '37'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '90'
    AND published = 1
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '90'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 45. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '94'
    AND published = 1
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '94'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '7'
    AND published = 1
 48. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '7'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 49. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '7'
 50. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 51. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 52. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '7'
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=345
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=283
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=14
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=153
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=141
 63. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=273
 65. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=181
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 68. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=140
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=431
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=125
 73. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=150
 75. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=151
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 78. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=142
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=152
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=17
 83. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=16
 85. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=13
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 88. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=15
 89. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 117 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 90. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 91. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 92. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 93. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 94. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 95. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 96. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 97. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 98. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 99. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 100. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 101. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо