Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Рурален развој
Број на подкатегории: 4

Рибарство и аквакултура 2012

Подкатегории: 0
Документи: 3

Рурален развој 2012

Подкатегории: 1
Документи: 18

Рурален развој 2013

Подкатегории: 4
Документи: 21

Рурален развој 2014

Подкатегории: 1
Документи: 4
Документи:
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2011 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 292.51 KB Симни 2344 Симни 
Преземи
Б А Р А Њ Е - ОБРАЗЕЦ ПРР-1.1 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА (ЗА МЕРКА 1.1)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 139.26 KB Симни 2035 Симни 
Преземи
Б А Р А Њ Е - ПРР-1.2 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА (ЗА МЕРКА 1.2)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 83.67 KB Симни 1727 Симни 
Преземи
Б А Р А Њ Е - ПРР-1.3 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА (ЗА МЕРКА 1.3)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 314.99 KB Симни 1975 Симни 
Преземи
Б А Р А Њ Е - ПРР-1.3 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА (ЗА МЕРКА 1.3)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 308.71 KB Симни 2701 Симни 
Преземи
Б А Р А Њ Е - ПРР-1.4 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА(ЗА МЕРКА 1.4)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 127.02 KB Симни 1809 Симни 
Преземи
ДЕЛОВЕН ПЛАН (ЗА МЕРКА 1.1, 1.2 И 1.4)
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 72.67 KB Симни 1863 Симни 
Преземи
Закон за земјоделство и рурален развој
Датум 2010-11-25 13:35:11 Filesize 520.94 KB Симни 2124 Симни 
Преземи
Правилник за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка (Службен весник на РМ, бр.124 од 14.09.2011 година)
Датум 2011-09-19 13:19:19 Filesize 155.53 KB Симни 2095 Симни 
Преземи
Правилник за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој (Службен весник на РМ, бр.124 од 14.09.2011 година)
Датум 2011-09-19 13:19:19 Filesize 109.89 KB Симни 1952 Симни 
Преземи
Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година
Датум 2011-06-11 21:03:16 Filesize 99.21 KB Симни 1847 Симни 
Преземи
Програма за финансиска помош на руралниот развој за 2011 година
Датум 2011-03-04 13:18:39 Filesize 218.34 KB Симни 2250 Симни 
Преземи
УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА
Датум 2011-10-15 13:00:02 Filesize 852.48 KB Симни 2057 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.164 seconds, 13.98 MB
Application afterRender: 0.231 seconds, 15.17 MB

Искористеност на меморија

15952248

84 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a02nldvvkcfopq5elhcn73mjm0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992805' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a02nldvvkcfopq5elhcn73mjm0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'a02nldvvkcfopq5elhcn73mjm0','1510993705','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:28:25'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:28:25'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','a02nldvvkcfopq5elhcn73mjm0','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=5&Itemid=113','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 113)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '5'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 5
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '5'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '58'
    AND published = 1
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '58'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 33. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '48'
    AND published = 1
 34. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '48'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 35. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '61'
    AND published = 1
 36. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '61'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '65'
    AND published = 1
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '65'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '72'
    AND published = 1
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '72'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 41. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '74'
    AND published = 1
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '74'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '89'
    AND published = 1
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '89'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 45. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '92'
    AND published = 1
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '92'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '97'
    AND published = 1
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '97'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 49. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '98'
    AND published = 1
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '98'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 51. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '5'
    AND published = 1
 52. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '5'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 53. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '5'
 54. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 55. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 56. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '5'
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=165
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=166
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=164
 63. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=160
 65. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=162
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 68. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=159
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=163
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=11
 73. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=149
 75. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=148
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 78. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=135
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=92
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=161
 83. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 113 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 84. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо