Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Субвенции 2012
Документи:
Udhezim per shfrytezuesit e mjeteve nga programi per perkrahje financiare ne bujqesi per vitin 2012
Датум 2012-05-30 17:21:45 Filesize 263.59 KB Симни 1991 Симни 
Преземи
Образец А, А2 барање за за директни плаќања за произведено и продадено кравјо, овчо и козјо млеко
Датум 2012-04-09 23:41:30 Filesize 279.9 KB Симни 2146 Симни 
Преземи
Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година (Службен весник на РМ, бр.46 од 05.04.2012 година)
Датум 2012-06-06 10:50:22 Filesize 98.04 KB Симни 2031 Симни 
Преземи
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2012
Датум 2012-02-15 10:28:54 Filesize 253.04 KB Симни 3158 Симни 
Преземи
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2012 година
Датум 2012-06-05 18:53:54 Filesize 233.12 KB Симни 1855 Симни 
Преземи
Упатство за корисниците на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година
Датум 2012-05-30 17:21:45 Filesize 236.26 KB Симни 2178 Симни 
Преземи
Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година.
Датум 2012-02-15 10:28:54 Filesize 370.99 KB Симни 2714 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.101 seconds, 14.02 MB
Application afterRender: 0.177 seconds, 15.42 MB

Искористеност на меморија

16213624

67 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3ki4ie1rkqlem0d5eldbsn29u4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992855' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3ki4ie1rkqlem0d5eldbsn29u4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3ki4ie1rkqlem0d5eldbsn29u4','1510993755','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:29:15'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:29:15'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-11-18 08:29:15'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-11-18 08:29:15'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','3ki4ie1rkqlem0d5eldbsn29u4','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=45&Itemid=130','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 130)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '45'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 45
 33. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 23
 34. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '45'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 35. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '45'
    AND published = 1
 36. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '45'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 37. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '45'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 39. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 40. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '45'
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=309
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=268
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=314
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=253
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=313
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=308
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=254
 55. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 130 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 56. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 57. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 58. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 59. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 60. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 61. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 62. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 63. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 64. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 65. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 66. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 67. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо