Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: 2009
Документи:
Моја Земја 39 Јануари 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 7.37 MB Симни 2325 Симни 
Преземи
Моја Земја 40 Февруари 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 7.92 MB Симни 2231 Симни 
Преземи
Моја Земја 41 Март 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 6.01 MB Симни 2404 Симни 
Преземи
Моја Земја 42 Април 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 11.2 MB Симни 2096 Симни 
Преземи
Моја Земја 43 Мај 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 8.11 MB Симни 2484 Симни 
Преземи
Моја Земја 45 Јули 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 5.88 MB Симни 3004 Симни 
Преземи
Моја Земја 46 Август 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 6.45 MB Симни 2464 Симни 
Преземи
Моја Земја 47 Септември 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 5.88 MB Симни 2571 Симни 
Преземи
Моја Земја 48 Октомври 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 2.88 MB Симни 2803 Симни 
Преземи
Моја Земја 49 Ноември 2009
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 3.96 MB Симни 3069 Симни 
Преземи
Моја Земја 50-51 Декември-Јануари 2009-2010
Датум 2012-01-30 18:05:15 Filesize 7.54 MB Симни 2701 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.104 seconds, 13.97 MB
Application afterRender: 0.168 seconds, 15.37 MB

Искористеност на меморија

16165056

72 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ngksk0okjv2vqg27nfcf8qj4k2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992546' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ngksk0okjv2vqg27nfcf8qj4k2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ngksk0okjv2vqg27nfcf8qj4k2','1510993446','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:24:06'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:24:06'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','ngksk0okjv2vqg27nfcf8qj4k2','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=41&Itemid=126','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 126)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '41'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 41
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 38
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '41'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '41'
    AND published = 1
 33. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '41'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '41'
 35. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 37. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '41'
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=231
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=233
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=208
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=204
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=228
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=237
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=207
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=222
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=227
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=223
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=229
 60. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 126 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 61. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 62. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 63. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 64. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 65. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 66. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 67. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 68. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 69. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 70. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 71. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 72. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо