Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Субвенции
Број на подкатегории: 4

Субвенции 2011

Подкатегории: 0
Документи: 12

Субвенции 2012

Подкатегории: 0
Документи: 7

Субвенции 2013

Подкатегории: 1
Документи: 6

Субвенции 2014

Подкатегории: 0
Документи: 6

Погледнете во соодветната подкатегорија за да го преземете документот кој го барате!

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.119 seconds, 14.00 MB
Application afterRender: 0.154 seconds, 15.88 MB

Искористеност на меморија

16692360

62 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0ios0agr75krgbsn0504ok1a93'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506344659' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0ios0agr75krgbsn0504ok1a93'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0ios0agr75krgbsn0504ok1a93','1506345559','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-25 13:19:19'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-25 13:19:19'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-09-25 13:19:19'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-09-25 13:19:19'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.59.211','0ios0agr75krgbsn0504ok1a93','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=23&Itemid=114','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 114)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '23'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 23
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '23'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '43'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '43'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '45'
    AND published = 1
 37. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '45'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '64'
    AND published = 1
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '64'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 40. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '70'
    AND published = 1
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '70'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '95'
    AND published = 1
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '95'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '23'
    AND published = 1
 45. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '23'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 46. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '23'
 47. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 48. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 49. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '23'
 50. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 114 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 51. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 52. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 53. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 54. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 55. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 56. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 57. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 58. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 59. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 60. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 61. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 62. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо