Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Огласи за закуп на земјоделско земјиште
Документи:
Јавен ОГЛАС 01/14 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите Валандово, Гевгелија и Струмица за вкупна површина од 36ха 39ар 10м2

Регион Валандово, Катастарска општина Казандол со вкупна површина од 12ха 49ар 52м2
Регион Гевгелија, Катастарска општина Негорци со вкупна површина од 14ха 65ар 22м2
Регион Струмица, Катастарска општина Градашорци со вкупна површина од 9ха 24ар 36м2

Датум 2014-01-25 19:17:19 Filesize 260.89 KB Симни 908 Симни 
Преземи
Јавен оглас 02/14 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост
Датум 2014-01-31 11:47:46 Filesize 309.71 KB Симни 1144 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.057 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.110 seconds, 13.94 MB
Application afterRender: 0.170 seconds, 15.13 MB

Искористеност на меморија

15913152

42 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q1hq3191rjj0egqpejftr0cdj5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297438' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q1hq3191rjj0egqpejftr0cdj5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'q1hq3191rjj0egqpejftr0cdj5','1511298338','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:05:38'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:05:38'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','q1hq3191rjj0egqpejftr0cdj5','/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=84&view=viewcategory&catid=25','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 84)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '25'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 25
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '25'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '25'
    AND published = 1
 32. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '25'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 33. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '25'
 34. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 35. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 36. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '25'
 37. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 38. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=597
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=603
 41. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 84 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 42. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо