Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Совети

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледува пченката, некои од елементите се во задоволител [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Фолијарна исхрана на пченката

pcenka

Пченката, како култура, за својот правилен развој има потреба како од макро, така и од микроелементи. Во зависност од локацијата на којашто се одгледу [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Активност за нормален развој на дрвото

proreduvanje


Пишува: Дипл. инж. агр. Ламбе Куциноски - АПРЗ Струга

Големото количество род ја истоштува овошката. Таа тогаш е почувствителна на зимските мразеви, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Некроза на гроздови

nekroza

Зачудува фактот што некрозата на гроздинката е нов проблем во последните 5-6 години. Проблемот засега не може точно да се дефинира/детерминира, но сек [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Горчлива диња налик на краставица

Bitter Melon

Горката диња (Momordica charantia - карела) е од фамилија Cucurbitace и расте во тропските и суптропските подрачја на Средна и Јужна Америка, Африка и [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како до повеќе мед?

pceli

Пишува: Раде Каранфиловски – „Апицентар“ – Битола

За да ја ублажиме состојба со малите количини на мед кои ги имаме оваа година, ќе се обидам да напи [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Справување со топлинскиот стрес

toploten stres1

Пишува: Соња Николова

 

Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топли [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Како се применува зеленото ѓубрење?

zeleno gubrenje 1

Освен органските ѓубрива, за исхрана и подобрување на физичко-хемиските својства на почвата се користат земјоделски култури специјални за таа намена, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Плодоносна грмушка со многу витамини

acerola-f15c8d

Ацеролата претставува плодоносна листопадна грмушка или дрво кое се наоѓа длабоко во тропските климатски региони на Јужна и Средна Америка. Цветовите [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Најскапиот зачин во светот и во Македонија

safran1

Виолетов цвет со прекрасен мирис и декорација на почвата. Вака изгледа шафранот кога цвета од крајот на септември до почетокот на декември. Но, тука с [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Градење на фарма за овци

ovci farma 1

Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ

Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните темпера [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 20

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.167 seconds, 13.47 MB
Application afterRender: 0.188 seconds, 14.55 MB

Искористеност на меморија

15298824

21 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jbql18m1c0n2isesd8448mlqv0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992515' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jbql18m1c0n2isesd8448mlqv0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jbql18m1c0n2isesd8448mlqv0','1510993415','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:23:36'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:23:36'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','jbql18m1c0n2isesd8448mlqv0','/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=101','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT *
    FROM jos_sections
    WHERE id = 7
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 7
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:23:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:23:36' )
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 15
 18. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 7
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:23:36' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:23:36' )
    ORDER BY  a.created DESC
 19. SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_categories AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON b.catid = a.id
    AND b.state = 1
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2017-11-18 08:23' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2017-11-18 08:23' )
    AND b.access <= 0
    WHERE a.SECTION = 7
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id
    HAVING numitems > 0
    ORDER BY a.ordering
 20. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 21. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо