Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Заштита на растенијата

Белото масло – превенција од болести и штетници

zimska zastita 11

Во рамките на периодот што доаѓа важно е да се направи заштита на растенијата. За да се увиди значењето и потребата од оваа заштита, ќе направиме една анализа на тоа што се случуваше со овошките и вин [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Улогата на хранливите материи и симптоми на нивни недостиг

hranlivi materii 2

Усвојувањето на хранливите материи во текот на вегетацијата не e рамномерно. Кај едногодишните растенија примањето на хранливите материи е различно во [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Зимско третирање на овошки и винова лоза за време на мирување

zimska zastita1

Пишува: дипл. зем. инж. Панде Петровски

Вегетацијата е веќе на крајот за оваа вегетативна сезона, плодовите се обрани, но заштитата на растенијата не [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Утврдување на хранливи материи во почвата

gubrenje1

За успешно управување со хранливите материи, вкупната содржина на хранливи материи од сите овие извори мора да ги задоволи потребите на растението, но [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Минерал со јоноизменувачка моќ

zeofit1

ЗЕОФИТ е природен еколошки производ со широк спектар на дејство и спаѓа во групата на зеолитизирани вулкански руди – ЗЕОЛИТИ. Според физичко-хемиските [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Фолијарна прихрана за отстранување на недостиг на Ca, Mg, B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn

folijarno

Храната аплицирана на овој начин дејствува брзо, стасува до хлоропластите во кои се одвива процесот на фотосинтеза, а степенот на искористување на ѓуб [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Употреба на зеофитот во овоштарството и лозарството

zeofit1

Зеофитот како еколошки производ, дава извонредни резултати во областа на овоштарството.

Со својата структура која има голема јоноизменувачка моќ, тој [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 6

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.120 seconds, 13.34 MB
Application afterRender: 0.182 seconds, 14.57 MB

Искористеност на меморија

15324880

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3dpbku9t9niknt0q5t2a44hoe7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992939' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3dpbku9t9niknt0q5t2a44hoe7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3dpbku9t9niknt0q5t2a44hoe7','1510993839','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:30:39'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:30:39'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','3dpbku9t9niknt0q5t2a44hoe7','/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=140','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 140)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 62
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 62
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:30:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:30:39' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 10
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 62
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:30:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:30:39' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 140 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо