Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Сточарство

toploten stres1

Пишува: Соња Николова

 

Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топлински стрес кај кравите. Освен што имаат негативни [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
ovci farma 1

Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ

Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните темпера [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
telinja proliv 1

Пишува: Слободан Серафимовски

Покрај белодробните заболувања, најчести заболувања кај младите телиња се болестите поврзани со проливот. Кај овие забо [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
kolstrum

Пишува: дипл. агр. Слободан Серафимовски

Телињата на свет доаѓаат без антитела за отпорност од причинители на болеста, односно потполно незаштитено. [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
kravi_kontrola

Пишува:Проф. д-р Ѓоко Буневски, раководител на Одд. за говедарство при ФЗНХ

Во Р. Македонија за прв пат се воведе мерката матичното книговодство и ко [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
telinja1

Пишува: Слободан Серафимовски

По отелувањето телињата добиваат млеко (колострум) од мајката кое содржи висок процент на имуноглобулини и антитела и м [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
stali slobodno 1

Пишуваат: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, м-р Наташа Матева

Експонирањето на генетскиот потенцијал на молзните крави е можно само во услови на добра [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
zeofarm

Зеофит како нов производ има двојна улога на сточарските фарми и се употребува како Зеопод (посип) и Зеофарм (додаток во сточната храна). Тој претстав [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
slama_urea

Пишува: Ванчо Захариев, дипломиран земјоделски инженер

За подобрување на квалитетот на сламата од сите видови житни култури и на сеното доб [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
mlecnatreska1

Пишува: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, дипл. инж. агр. Ана Палашевска, дипл. инж. агр. Ирина Ушлиновска

Млечната треска (хипокалцемија) претставува [ … ]

AddThis Social Bookmark Button
mastitis1

Пишува: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, дипл. инж. агр. Ана Палашевска

Eдна од најчестите причини за намалување на продукцијата кај млечните крави, [ … ]

AddThis Social Bookmark Button

Страница 1 од 4

Почеток
Пред
1

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.251 seconds, 13.43 MB
Application afterRender: 0.324 seconds, 14.51 MB

Искористеност на меморија

15257600

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e29rckubvk9icd7gi9l5qr6pv5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510992620' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e29rckubvk9icd7gi9l5qr6pv5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e29rckubvk9icd7gi9l5qr6pv5','1510993520','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:25:20'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:25:20'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','e29rckubvk9icd7gi9l5qr6pv5','/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=106','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 106)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 51
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 51
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:25:20' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:25:20' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 11
 18. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 51
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 08:25:20' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 08:25:20' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 106 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо