Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Жената – Столб на модерното семејно земјоделско стопанство

11Мрежата на жени – фармери (МЖФ) постои од 2005 година со одлука на Управниот одбор откако се утврди потребата од нејзиното активно работење во рамките на Федерацијата на фармерите на РМ. Во Мрежата на жени – фармери членуваат жени – фармери кои се членува на ФФРМ кои се индивидуални членови во организацијата. Мрежата на жени – фармери имала работно претседателство составено од четири жени, од кои три биле членови на УО на ФФРМ. Со измените на самиот Статут и Политиките за зачленување во ФФРМ и самата Мрежа на жени – фармери претрпи измени, односно таа сега има свој координатор кој е и член на Управниот одбор на ФФРМ составен од седум членови. ФФРМ посветува внимание на ширење и мобилизирање на нови членови на МЖФ преку четирите регионални канцеларии (Прилеп, Струмица, Штип и Гостивар) и Главната канцеларија во Скопје со цел да јакне улогата на жената фармер и со заеднички сили да се спротивстават на предизвиците и проблемите што како земјоделци им се случуваат и да се борат за своите права и интереси како жени фармери. Голем број од жените – фармери се дел од потсекторските групи во ФФРМ и се претставници на Федерацијата во потсекторски групи и тела на државните институции. Визијата, мисијата и целите на Мрежата на жени – фармери се во согласност со Статутот и Стратегијата на ФФРМ и се согласно сите акти за функционирање на самата организација.

Ljubica Dzonic 

Кординатор на Мрежата на жени – фармери:

Љубица Џониќ, член на УО на ФФРМ 

 МИСИЈА:

Информирани, едуцирани, активни и моќни жени со претприемачки дух, вклучени во сите управувачки структури во земјоделски организации, ФФРМ и институции на системот.

ВИЗИЈА:

Моќна и обединета жена – фармер, двигател во земјоделското здружување

ЦЕЛИ НА МЖФ:

- Економско јакнење на жената фармер
- Подигнување на свеста кај жената фармер за поголема вклученост креирањето на земјоделската политика
- Регионално ширење на МЖФ и нејзино промовирање
- Интегрирање на родовите прашања во земјоделскиот сектор
- Поттик и поддршка на жени – претприемачи

АКТИВНОСТИ:

Мрежата на жени – фармери одржува годишни – состаноци каде што се подготвува програма за понатамошно дејствување и спроведување на активности за јакнење на жената – фармер и нејзино поголемо инволвирање во земјоделското здружување и креирање на земјоделската политика.

Мрежата на жени – фармери спроведува обуки и работилници каде што жените стекнуваат соодветно знаење и едукација за определени области во земјоделството и заштита на своите права и интереси. Одржани се обуки за проектен циклус, обуки за комуникации и медиумско претставување, обука за улогата на жената – фармер во невладиниот сектор, обука за претприемништво одржана во Американска амбасада, обуки за користење на алтернативните извори на енергија, обуки за информирање и користење на нови технологии на производство, агроеколошки мерки, обуки за формирање и развој на кооперативното здружување.

3

Голем дел од жените – фармери членови во Мрежата на жени – фармери учествуваат на конференции за претприемништво, Национални политики за зајакнување на руралните жени, Конференции за претприемништво.

Преку Мрежата на жени фармери голем дел од жените – земјоделци учествувале на студиски престои во Шведска, Италија,Австрија,Израел,Америка,Белгија,Франција,Романија и соседните наши држави каде што разменувале искуства и согледувале на кој начин жените – фармери живеат и функционираат во развиените држави. Голем дел од жени фармери од Албанија, Косово, Шведска, Романија, Франција биле во Република Македонија и имале можност и тие да научат од нашите жени – фармери и повторно да се разменат искуства и знаење.

22

Секоја година се организира Меѓународниот ден на руралната – жена 15 октомври се прославува во 80 држави, и се пренесува пораката дефинирана од Фондација на светски самит на жени. Целта на прославата е да се потенцира значењето на жената – фармер и да се поттикне нејзино активно дејствување во креирањето на земјоделската политика и земјоделското здружување.

44

Мрежата на жени – фармери ја организира и манифестацијата „Јуфкијада ", каде што се подготвува јуфки и тарана. Со овој настан се потенцира улогата на жената фармер во зачувување на традиционалната храна и нејзините претприемачки вештини за развој на мали и средни бизниси во насока на зачувување на нашите традиционални јадења.

Мрежата на жени – фармери потпиша Меморандум и Кодекс преку кои стан дел од Платформата за јакнење на женското претприемништво со цел да се работи уште повеќе за развој на земјоделското претприемништво и инволвирање на жените од руралните средини во него. Иницијатора на Платформата за јакнење на женското претприемништво е Здружението на бизнис жени.

jufkijada

Мрежата на жени – фармери соработува со голем број на невладини (странски и домашни) организации како што се Шведската федерација на фармерите, АФДИ (француска земјоделска организација), ИАДК (организација од Косово), КАШ (албанска невладина организација), Мрежата за рурален развој на РМ, ЦеПроСАРД и др.

Вашите размислувања, критики и иницијативи за понатамошно јакнење на жената – фармер и нејзино истакнување во земјоделското опкружување може да ги испраќате на мејл: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Доколку сакате да станете член на Мрежата на жени – фармери може да пополните пристапница која се наоѓа на следниот линк или да се јавите во канцелариите на ФФРМ, чии телефони и адреси се наведени на самата веб страна.

AddThis Social Bookmark Button

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.089 seconds, 12.98 MB
Application afterRender: 0.148 seconds, 14.11 MB

Искористеност на меморија

14837424

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rjsnkgkq0thgb6fn3di4hum3m3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1510993030' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rjsnkgkq0thgb6fn3di4hum3m3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rjsnkgkq0thgb6fn3di4hum3m3','1510993930','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-18 08:32:11'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-18 08:32:11'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.80.157.133','rjsnkgkq0thgb6fn3di4hum3m3','/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 83)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 76
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-18 08:32:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-18 08:32:11' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='76'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-18 09:32:11' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-18 09:32:11' )
    AND catid = 0
    AND a.id < 76
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 83 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо