Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Управен Одбор на ФФРМ

Управниот одбор на Федерацијата на фармерите на РМ се состои од 7 членови, по еден од секој регион и по еден претставник од Мрежата на млади фармери и Мрежата на жени фармери.

Претседателот на Управниот одбор се бира меѓу членовите на Управниот одбор, од членовите на Управниот одбор и тој е правен застапник на ФФРМ.

Членовите имаат мандат од 2 години и имаат право на еден реизбор.

slika 740x495

Членови на Управниот одбор се:

 • Никола Стаменов, Претседател на Федерација на фармерите на РМ и член на УО на ФФРМ од струмичкиот регион
 • Мемет Синани, Потпретседател на Федерација на фармерите на РМ и член на УО на ФФРМ од тетовско-гостиварскиот регион
 • Љупче Станковски, Потпретседател на Федерација на фармерите на РМ и член на УО на ФФРМ од велешкиот регион
 • Стеванче Јорданоски, член на УО на ФФРМ од битолскиот регион
 • Глигорчо Димитриев, член на УО на ФФРМ од кочанскиот регион
 • Љубица Џониќ, член на УО на ФФРМ од Мрежата на жени – фармери
 • Тимо Крстев, член на УО на ФФРМ од Мрежата на млади – фармери

 

AddThis Social Bookmark Button

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.056 seconds, 11.37 MB
Application afterRender: 0.125 seconds, 13.07 MB

Искористеност на меморија

13749168

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hvefnrplbi05vp7uqiuua89qa2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506344468' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hvefnrplbi05vp7uqiuua89qa2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hvefnrplbi05vp7uqiuua89qa2','1506345368','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-25 13:16:08'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-25 13:16:08'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-09-25 13:16:08'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-09-25 13:16:08'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.59.211','hvefnrplbi05vp7uqiuua89qa2','/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=143','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 143)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 143 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо