Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 0187Во изминатите три – четири години (2013,2014,2015 и 2016)  делови од територијата на Република Македонија беа зафатени со поплави предизвикани од големо количество на врнежи проследени со силен ветар. Најмногу од овие поплави беа манифестирани во тетовско, скопско, струмичко и пелагонискиот регион. Федерацијата на фармери во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет од Скопје минатата година изработи брошура „ Практичен водич и мерки за санација на почвите во поплавените подрачја“   каде од страна на експертите беше посочено дека природните катастрофи може делумно да се превенираат затоа што секогаш поевтина е превенцијата од ад хок интервенцијата на државата. Едни од најпоплавените подрачја во државата е регионот околу битолското село Новаци. За таа цел за едукација на земјоделците што треба да правата пред, за време и послем поплавата со земјоделските површини, Федерацијата на фармерите на РМ во рамките на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“ подржан од We Effect одржа работилница. Според професорот, Миле Марковски од земјоделскиот факултет во Скопје во минатото државата во Пелагониската котлина има инвестирано големи сретства за систем за одводнување за Пелагонија да се претвори во плодна рамница, но долготрајните дождови и неисчистените одводни канали се закана за поплави на земјоделските површини. „ Катастрофите не бираат ни место ни време прашање е само на веројатност . Обично државата нема пари за превенција од поплави, а за санација од попловите мора да најде кои се случуваат ненадејно и во кои за жал се загрозуваат или губат човечки животи,  а се губат и материјални и културни добра и се загрозува животната средина“,  вели Проф Марковски.  На предавањето во Новаци кое е едно од најризичните места за појава на поплави во Република Македонија поради конфигурацијата на теренот Марковски ги советуваше земјоделците за мерките кои сами можат да ги преземат, но и мерките кои може да ги преземат локалните и државните институции. Во рамките на предвањето имаше и едукативен дел за исхарна на говеда и мерки за справување со маститисот кај млечните крави од страна на Проф. Ѓоко Буневски од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.082 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.109 seconds, 14.24 MB

Искористеност на меморија

14977952

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k03nh7q7dvibur2v6emcu68r02'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106512' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k03nh7q7dvibur2v6emcu68r02'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'k03nh7q7dvibur2v6emcu68r02','1513107412','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:36:52'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:36:52'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','k03nh7q7dvibur2v6emcu68r02','/index.php?option=com_content&view=article&id=1511:obuka-za-sanacija-na-pochvite-od-poplavi-vo-novaci&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1511
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:36:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:36:53' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1511'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:36:53' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:36:53' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1511
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо