Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 0119Климатските промени негативно влијаат врз сите сектори во земјоделство, но во последните години големи проблеми направија врз производството на мед. Најголем дел од пчеларите во државата не извадија ниту еден грам мед од своите кошници. Со цел да се излезе во пресрет на пчеларите, Федерацијата на фармери во рамките на активностите на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“ подржан од We Effectзаедно задно со здружението, членка на организацијта Златна Кошница од Кочани реализираше  предавање на тема - Зимска работа во пчеларникот и брз пролетен развој;.

 Ванчо Кировски член на УО на НФФ истакна дека со новите промени на климата едно од решенијата за добивање на мед е и селењето на пчелните семејства.  Според него има потреба од поедноставување на административните процедури за селидбата на пчелните семејства. Ванчо предложи да се направат напори кај институциите секој пчелар во иднина да има само по еден РБО број без разлика на колку локации има пчелни семејства се со цел поедноствно селење на пчелните семејства.

Предавачот Раде Каранфиловски низ практични примери од своето повеќе децениско пчеларско искуство ги опиша сите неопходни активности во пчеларникот до почетокот на новата паша. Тој посочи дека владините и невладините институции треба заедно да работат за унапредувањето на пчеларството, зата што тоа е важна алка во земјоделското производство каде што две третини од плодовите во овоштарството и поледелството директно зависат од опрашувањето на пчелите и дека  потребни се и странски искуства од соседните земји кои исто така  се погодени од влијанијата во климатските промени.

 Јаки и здрави семејства кои имаат доволни залихи со мед се предуслов за успешно пчеларење. Еден од советите кој Раде им ги даде на кочанските пчелари беше и ставање на зимска хигиенска  поилка на пчеларникот во која се додава одреден процент на јаболков оцет кој спречува мрзнење на водата затоа што водата е од витално заначење за пчелите особено по појвата на првото јануарско легло на пчелите.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.090 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.152 seconds, 14.09 MB

Искористеност на меморија

14815008

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3lrvb59ka65cq4t1g8cj6hd8n4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106584' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3lrvb59ka65cq4t1g8cj6hd8n4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3lrvb59ka65cq4t1g8cj6hd8n4','1513107484','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:38:04'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:38:04'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','3lrvb59ka65cq4t1g8cj6hd8n4','/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:rabotilnica-vo-kochni--zimska-rabota-vo-pchelarnikot-i-brz-proleten-razvoj&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1510
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:38:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:38:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1510'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:38:04' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:38:04' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1510
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо