Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

24282281 10155859456414757 1789999969 nФедерацијата на фармери во рамките на активностите на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“ подржан од We Effect заедно со Швајцарската програма ИМЕ организираше еднодневна обука за органско земјоделско производство за членовите на Мрежата на млади фармери.

Една од програмите која им дава можност на младите да отворат сопствен  бизнис е програмата за доделување на грантови - Програма за поддршка на стартап бизниси за млади невработени лица до 29 години финансирана од Буџетот наАгенцијата за вработување на Република Македонија,во соработка со УНДП. Со оглед на фактот дека во оваа програма освен другите сектори до сега младите можеа да аплицираат само со бизнис идеи исклучиво за органско растително производство.

Димче Дамјановски од УНДП ги информираше младите за деталите на програмата и чекорите за добивање на неповратни сретства, и тоа користење на грант во вкупна вредност од 307.500 МКД по корисник за основање на сопствена фирма, но и користење на грант во вкупна вредност од 615.000 МКД околку се  основа  партнерска фирма – ДОО во сопственост на 2 лица.

Габриела Мицевска од ИМЕ програмата ги запозна младите фармери со основите на органското производство. За процесот на сертификација за органско производство младите фармери добија информација од прва рака од страна на Валентина Колар Јовановска претставник на Сертификационто тело Балкан Биосерт  за чекорите за конверзија на конвенционалното земјоделско производство во сертифицирано органско земјоделско производство.

Пласманот и продажбата на органски производи беа објаснети од  Иван Јовановски, преставник на Биокулт, кој појасни и за тоа кои се потребите на пазарот за органски производи, додека Благојче Најдовски претствник од Федерација на фармерите на младите фармери им презентираше и повеќе бизнис идеи за започнување со органско производство кои како едукативни стории и успешни човечки приказни се објавени во единственото списание за земјоделство и рурален развој  Моја земја. Едни од тие теми се одгледување на огански шипинки, одгледување на култивирани шумски јагоди, одгледување на спелта,  производство на одгледување на повеќе видови на лековити билки и други предлог бизнис идеи со кои младите можат да аплицираат во програмата.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 12.95 MB
Application afterRender: 0.147 seconds, 14.09 MB

Искористеност на меморија

14823352

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '35u7cki869h26258qs28hn9675'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106499' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '35u7cki869h26258qs28hn9675'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '35u7cki869h26258qs28hn9675','1513107399','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:36:39'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:36:39'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','35u7cki869h26258qs28hn9675','/index.php?option=com_content&view=article&id=1509:obuka-na-mladi-farmeri-za-apliciranje-za-organsko-proizvodstvo&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1509
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:36:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:36:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1509'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:36:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:36:39' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1509
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо