Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 0100Соогласно официјалните податоци околу 23 000 хектари во Република Македонија има насади со винова лоза,но најголемиот дел од производството е наменето за производство на вино и ракија, a помал дел како трпезно грозје.  Ниските откупни цени на грозјето, како и проблемите со откупот односно неисплатата на откупеното грозје, како и негативното влијание на климатските промени  го прават производството на грозје неисплатливо и покрај фактот дека има цела палета на производи кои може да се добијат од грозјето и имаат  додадена финансиска вредност.

 Со цел да се следат трендовите во светот за диверсификација на производството со нови производи кои имаат додадена вредност за да се зголемат приходите на лозарите, Федерацијата на фармери во рамките на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“ подржан од We Effect организираше предавање во Неготино  на тема „Алтернативни производи од грозје“, презентирани од Виолета Димовска, професор на земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делче“, Штип. Таа посебно го истакна  производството на сувото грозје, кое е производ со голема додадена вредност за кое имаме искуства од минататото. Имаме одлична клима погодна за произвоство на овој производ, истакнува Димовска. „Маџунот со новите трендови на исфрлање на белиот шеќер од исхраната на луѓето  тој полека се враќа на нашите трпези и сортите на грозје од кои се произведуа нашите лозари ги имаат и релативно е лесен начин на добивање, така што  од 3 килограми грозје може да добиете еден килограм маџун кој на пазарот достигнува цена и над 300 денари за еден килограм “, посочува Димовска.  Новите производи бараат посебни услови за што е неопходна соработна на лозарите со науката за производсвото на овие традиционални производи со висока додадена вредност, за да бидат произведени согласно најновите стандарди . На предавањето беа присутни  и членовите на фокус групата од Неготино кои во рамките на „Проектот на Институционална подршка на ФФРМ“ во изминатиот период добија многу сознанија во производството на посадочен материјал за винова лоза.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.070 seconds, 12.93 MB
Application afterRender: 0.129 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14808808

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '10gm1e67lv5ts9uedogi7dl6r7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106555' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '10gm1e67lv5ts9uedogi7dl6r7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '10gm1e67lv5ts9uedogi7dl6r7','1513107455','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:37:35'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:37:35'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','10gm1e67lv5ts9uedogi7dl6r7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1507:rabotilnica-vo-negotino-alternativni-proizvodi-od-grozje&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1507
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:37:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:37:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1507'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:37:35' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:37:35' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1507
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо