Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

23972377 10214252079317978 212384987 nЕдни од придобивките на студиските посети и размената на искуствата кои се прават преку Федерацијата на фармерите сега ребрендирана во Национална федерација на фармерите се презентацијата на квалитетните македонски земјоделски производи. Токму тоа го потврдува и наградата која нашата членка Ирена Гаревска ја доби на 24.11.2017 год. во Нови Сад, каде што беше одржано доделување на признанија на најдобрите учесници на меѓународниот конкурс за оценка на квалитет на медот. За апсолутен шампион во групата ливадски мед прогласена е Ирена Гареска пчеларка од Македонија која има свој пчеларник во мариовското село Манастир. Во категоријата мед од багрем за апсолутен шампион прогласен е Александар Стевановиќ, а во категоријата мед од сончоглед за апсолутен шампион прогласен е Петар Олах.Конкурсот го организираше Иновативниот кластер "Панонска пчела" чиј претседател е Хаџи Зоран Јовановиќ, а анализата и оценката на квалитетот на пристигнатите примероци беше изработена од стручна комисија на чие чело беше проф. др. Мирослав Ќирковиќ кој е директор на Научниот институт за ветеринарство "Нови Сад".

За прв пат во Србија освен хемиска анализа се правеше и сензорска анализа на медот. Оваа оценка е важна за производителите на мед бидејќи тие добија сертификат за производ од висок квалитет а тоа значи препорака за потрошувачите.

Исто така беа доделени признанија за учесниците на конкурсот за избор на најдобра фотографија на 3. Меѓународна изложба "Фотографии од пчеларскиот живот" каде 3. награда освоија Раде Каранфиловски и Ирена Гареска, а наградените фотографии се  направени од Благојче  Најдовски.

Националната федерација на фармерите им честита на пчеларите кои добија награди, а на Ирена Гареска и посакува и понатамошни успеси во производството на мед со висок квалитет.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.051 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.091 seconds, 12.93 MB
Application afterRender: 0.153 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14806472

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h6tddl5d4khqdavgkn6a3pjqr1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106541' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h6tddl5d4khqdavgkn6a3pjqr1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'h6tddl5d4khqdavgkn6a3pjqr1','1513107441','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:37:21'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:37:21'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','h6tddl5d4khqdavgkn6a3pjqr1','/index.php?option=com_content&view=article&id=1506:irena-gareska-apsoluten-shampion-vo-grupata-livadski-med&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1506
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:37:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:37:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1506'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:37:21' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:37:21' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1506
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо