Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

ffrm slikaФедерацијата на фармерите на РМ на 15 ноември одбележува  Јубилеј-15 години од своето постоење .Кавадарци е родното место на организацијата, каде што се одржа и првото конститутивно собрание во јули 2002 та година, именувана најпрво како Федерација на македонските фармери – ФМФ, на кое е избран првиот претседател на Федерацијата, Петко Златев. Организацијата својата историја ја започнува со голем оптимизам и динамика која трае се до денес. Како структурен модел во 2004 година го зема примерот на организирање на Шведските фармери преку склучување на договор за соработка со Шведската федерација на Фармерите - ЛРФ. Sida - Шведската Агенција за развој го препозна значењето на формирање на една ваква организација, и заедно со ЛРФ - Шведската федерација на фармерите 10 години, силно ја поддржуваат во исполнувањето на нејзината мисија и визија, како финансиски така и со техничка поддршка а најмногу преку размена на искуства. Соработката продолжува понатаму преку Шведскиот кооперативн центар We Effect каде што во изминатите три години се работеше на голем број на теренски посети, активности за обединување, едуцирање и лобирање за земјоделците, со посебен фокус на  малите земјоделци, јакнење и развој на земјоделските кооперативи и економско јакнење, како и поголемо вклучување на  жените – фармери во одлучувачките структури на организацијата и креирањето на земјоделскта политика. Токму со оваа подршка  за првпат е истакнат и проблемот со руралната сиромаштија во РМ.  

Имено, голем број на вклучени лица ја започнаа својата кариера во Федерацијата, за да денес се на многу значајни позиции како советници за земјоделство, консултанти и друго, а некои ја градат својата кариера во неа и се со големи амбиции да помогнат во развој на секторот. Повеќе од 15.000 лица на директен или индиректен начин биле вклучени во работата на организацијата, и тоа: како членови на управните тела, како вработени, како волонтери, учесници на обуки за студиски посети, школо за лидери, бизнис академија и многу други обуки, преку студиски патувања надвор од државата, преку организирани саеми и многу други форми.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.095 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.165 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14810040

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lvoci7ldkp97gblr3o87nkn8i7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297213' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lvoci7ldkp97gblr3o87nkn8i7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lvoci7ldkp97gblr3o87nkn8i7','1511298113','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:01:53'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:01:53'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','lvoci7ldkp97gblr3o87nkn8i7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:15-godini-postoenje-na-ffrm&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1499
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 21:01:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 21:01:53' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1499'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 22:01:53' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 22:01:53' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1499
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо