Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Rabotilnica GostivarВо Гостивар се одржа првата од предвидените четири регионални работилници за подигнување на јавната свест за консолидација на земјоделско земјиште што ги организира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) со поддршка на проектот MAINLAND финансиран од ЕУ кој го споведува ФАО.

Таргет на работилниците се земјоделците и сопствениците на земјоделско земјиште, а целта е да се зголеми локалната свест и разбирањето на придобивките од окрупнувањето на парцелите.

Присуствуваат претставници на локалните земјоделски организации, села и општини, како и други важни локални партнери од полошкиот, скопскиот и југозападниот регион. Тие ќе се информираат за принципите и постапките за консолидација на земјоделското земјиште, во согласност со соодветниот закон и во насока на спроведување на Националната стратегија за консолидација на земјиште 2012-2020 година, за претстојната селекција на најпогодни области за консолидација на земјиште и како да изразат интерес за новите консолидациски проекти во наредните неколку недели.

Работилници ќе се организираат уште во Битола, Струмица и Штип и тоа на следните датуми:

7 ноември (вторник) во Битола (Центар за Култура - Мала сала), со почеток во 12.30 часот;

9 ноември (четврток) во Струмица (Дом на арм), со почеток во 12.30 часот;

14 ноември (вторник) во Штип (Хотел Изгрев), со почеток во 12.30 часот

Федерацијата на фармерите на РМ го подржува процесот за консолидација на земјоделското земјиште и затоа се вклучува во реализирањето на информативните работилници каде што и присуствуваат и членови на Федерацијата.

Според ФФРМ  ова  е еден од сериозните предизвици на кој треба да се работи, така што најголемо внимание треба да се посвети на информирање на сопствениците на земјоделско земјиште за придобивките од оваа активност , тоа значи окрупнување на правилни парцелите, решавање на имотно – правните односи, унапредување на земјоделското производство, поголема експлоатација на земјоделското земјиште преку воведување на техничко технолошки достигнувања и агро - помотехнички мерки, ефикасно и конкурентно производство, зголемена свест за намалување на трошоците при капитални инвестиции за патна инфраструктура, системи за наводнување и одводнување и други објекти кои се од витално значење  за производствениот регион. На ваков начин  ќе се создаде  реална пазарна вредност на земјоделското земјиште и тоа е многу важноп кога станува збор за аплицирањето на кредити во комерцијалните банки, кои сеуште се недостапни за земјоделците. 

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.075 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.135 seconds, 14.25 MB

Искористеност на меморија

14984480

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0hotlrscnup7ocoa0arlonn2v4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297098' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0hotlrscnup7ocoa0arlonn2v4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0hotlrscnup7ocoa0arlonn2v4','1511297998','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 20:59:58'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 20:59:58'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','0hotlrscnup7ocoa0arlonn2v4','/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:informativni-rabotilnici-za-okrupnuvanje-na-zemjodelskoto-zemjishte&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1494
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 20:59:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 20:59:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1494'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 21:59:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 21:59:58' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1494
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо