Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

20171009 105934Младите – фармери членови на ФФРМ во понеделникот (09.10.2017) одржа состанок на мрежата на млади фармери на ФФРМ. На состанокот беше истакната потребата од поголемо вклучување на Младите фармери во донесувањето на одлуките на ниво на ФФРМ со цел јакнење и подобрување на нивната општа состојба за да можат да одговорат предизвиците кои ги очекувааат во секојдневието. Мрежата на млади фармери по примерот на Мрежата на жени – фармери постави своја структура, така што Васил Коцевски е избран за Национален координатор, а регионални координатори се избрани : Аџибајрам Даци за гостиварско -дебарски регион, Деспина Крстевска за скопски регион, .Илчо Маџовски за кривопаланечки регион, Дубравка Ѓилас за тетовски регион, Георгиевски Лазе за преспанско – пелагониски регион,Метин Куртов за радовички регион. Гоце Митев е избран за координатор за имплементација на активностите за аплицирање на порталот за волонтирање на органски фарми. На самата средба беа презентирани неколку програми кои ги опфаќаат младите фармери.
Од страна на Самоил Малчевски беше презентирана програмата за самовработување на млади за добивање на неповратни грантови за самовработување од страна програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ).
Ивана Анѓеловска Проектен Координатор во Волонтерски Центар од Скопје ги презентраше можносите младите фармери да бидат ЕВС волонтери во различни земји ширум Европа. И истите да учествуваат во разни домашни и меѓународни проекти: семинари и обуки, студиски посети, младински размени.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.187 seconds, 12.93 MB
Application afterRender: 0.263 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14804784

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o0iqimdk1so6umfcu3jhnm7b44'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297223' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o0iqimdk1so6umfcu3jhnm7b44'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'o0iqimdk1so6umfcu3jhnm7b44','1511298123','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:02:03'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:02:03'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','o0iqimdk1so6umfcu3jhnm7b44','/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:sostanok-na-mrezha-na-mladi-farmeri-&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1489
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 21:02:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 21:02:03' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1489'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 22:02:03' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 22:02:03' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1489
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо