Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

depopulation-agenda

Пишува: Благојче Најдовски

Европската Унија во изминатиот период е поплавена од бегалци кои доаѓаат од воените жаришта на блискиот исток Африка и многу други земји. Климатските промени во Африка придонесуваат дел од населението да ја бара среќата емигрирајќи во Европската Унија.

Од друга страна Европа старее и погодена е од белата смрт, па така 77% од територијата на ЕУ се рурални подрачја каде поради повеќе фактори  цели региони во Шпанија и Португалија се сооочуваат со постепена но сигурна депопулација на населението.

Се помалку луѓе  кои живеат во руралните средини на ЕУ сакаат да останат на своите имоти преселуваќи се   од руралните во урбаните средини.

Во последните три децении бројот на населението кое живее во руралните средини во Европската унија осетно се намалува и се повеќе фармери се зависни од субвенции од државите членки на ЕУ.

 Па така 28 земји од ЕУ, во периодот од 2005 г. до 2014 г. се намалил бројот на  вработени во земјоделскиот сектор за неверојатни 23 %.  Населението старее, а младите ги напуштаат своите родни огништа и ја бараат среќата во големите урбани средини. Со последните реформи на Заедничката европска политика бирократите во Брисел се обидуваат да креираат политики како овој процес да се намали преку нови политики за зголемување на работните места во руралните средини на ЕУ, но и мерки за зачувување на постојните.

Исто така за сериозноста на проблемот говори и фактот дека во 2010 година само 7,5 % од фармерите во Европа биле помлади од 35 години, а во цела Европа околу 4,5 милиони моментални водители на семејни земјоделски стопанства се постри од 65 години. Дел од мерките на европската унија се и посебни стимулации за обновување на генерациите кои ги водат семејните земјоделски стопанства.

Но, согласно истражувањата доколку се укинат субвенциите за фармерите во ист момент 30% од европските фармери ќе бидат принудени да прекинат со фармерско производство и изворот на егзистенцијата да го бараат на друго место.

За таа цел програмата LEADER/CLLD се покажа успешна во делот на поттикнување на нови работни места во руралните средини. Депопулацијата на руралните срединии на Европската Унија е широко распространета. Во многу региони ситуацијата е алармантна во Шпанија

Повеќе од половина села имаат ризик да бидат целосно депопулирани на среден и долг рок. Тие губат население со просечна стапка од пет на час, додека нивните жители продолжуваат да стареат, а младите луѓе заминуваат да најдат работа на други места.

Овие податоци доаѓаат од извештајот "Población y despoblación en España 2016". Студијата беше спроведена врз основа на пописот на населението во 2016 година. Извештајот предупредува дека демографската криза продолжува да се влошува и дека нејзините ефекти ќе ја загрозат иднината на се повеќе и повеќе шпански општини. Веќе има 2.652 села со помалку од 500 жители. Од нив, 1.286 (речиси две од десет шпански општини) имаат помалку од сто жители. Ова е 48 повеќе отколку во 2015 година, а 358 повеќе отколку во 2000 година. Во Каталонија има само 27 жители во Сантијаго де Фронтанија (Бергеда), нејзиното најнаселено село.

Руралната депопулација создава голем број економски, социјални и еколошки проблеми. Многу е поскапо да се обезбедат основни јавни услуги за стареењето и дисперзијата на населението. Вредно историско и културно наследство е изгубено, а напуштеното обработливо земјиште зарастува со корови, што го прави поранлив на пожари.

 Што ја чека Европа

Хрватска, Унгарија, Словачка, Португалија, Бугарија, Романија, Грција, некои балтички земји, но исто така и Германија, која ќе има помалку население во средината на векот, со тенденција да опаѓа понатаму до 1980-тите. Унгарија и Словачка, на пример, би можеле да имаат половина милион жители помалку отколку денес во 2050 година, Бугарија е околу два милиони помалку, Полска е околу три милиони помалку, додека населението во Германија би можело да падне за шест милиони.

Внатрешни Миграции

Во ЕУ има и процес на внатрешна миграција каде населенито од периферните делови на ЕУ мигрира во земјите на такнаречената стара Европа, внатрешни миграции од "новата" Европа до "старата" и од 1 јануари 2016 година до 1 јануари 2017 населението на следните земји е официјално намалено:

• Романија загуби 122.000 луѓе

• Бугарија е 51.9 илјади

• Литванија 40,7 илјади

• Хрватска загубила 36,5 илјади жители и загубила 4 190 000 до 4 154 000 жители

• Латвија загуби 18,9 илјади луѓе.

(Извор: регионално списание Toka Ime)

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.052 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.066 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.100 seconds, 11.33 MB
Application afterRender: 0.170 seconds, 12.58 MB

Искористеност на меморија

13231424

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7tm0eep7tiuo3f8mcbgbd4rk54'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297588' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7tm0eep7tiuo3f8mcbgbd4rk54'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7tm0eep7tiuo3f8mcbgbd4rk54','1511298488','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:08:08'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:08:08'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','7tm0eep7tiuo3f8mcbgbd4rk54','/index.php?option=com_content&view=article&id=1482:ruralna-evropa-go-gubi-naselenieto&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо