Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

21753257 1691153060959522 1435615125335880574 oФедерација на фармерите на РМ учествуваше и ја подржа Национална конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост „Работа, колку да не е без ич“, организирана по шестти пат од Македонската платформа против сиромаштија. На самата конференција е потенциран проблемот со руралната сиромаштија истакнувајки дека според семејниот приход земјоделските семејства се втори по нивото на сиромаштија, 77% имаат статус на неплатени семејни работници. Едни од најпогодените лица од сиромаштија се жените и младите, чиј труд навистина им не е непризнаен.
„Работат со години на поле и поради традиционалните бариери скоро 90% од нив не се сопственици на имот и земјиште ио поради тоа не можат да се регистрирани како земјоделци, не се осигурани и не остваруваат право на пензија“, истакна Васе мојсовска, жена – фармер, лен на ФФРМ
Голем проблем што го турка руралното население во сиромаштија се климатските промени како што се поплавите, сушата и незагарантираниот пласман на земјоделски производи уште повеќе ги осиромашува.
„Ограничен пристап до здравствени институции, лоша инфраструктура, голем број на села во државата сеуште немаат канализација, водоводна мрежа односно има села каде што и не се пие вода, неписменост, лош третман од страна на социјалните институции кон лицата со попречености, незгриженост на стари лица, како голема затсапеност на семејно насилство посебно насилство маж кон жена или син кон мајка“, потенцира Билјана Петровска – Митревска од ФФРМ во своето излагање, која што истакна дека невладиниот сектор токму преку Македонската Платформа против сиромаштија треба да работи обединето, заеднички во делот на лобирање и застапување пред надлежните институции во сузбивањето на овој проблем, кој ги опфаќа сите граѓани на државата правејки ги се повеќе понижени и обесправени.
Билјана Дуковска од МППС вели дека предизвикот за конференцијата претставувале ставовите од типот: „сите сме вработени – а сиромашни“, како и бројките кои покажуваат дека многу мал број од луѓето стигаат до просечната македонска плата. Таа додава дека под поимот сиромаштија не треба да се подразбира само слаб приход, туку и пристап до основните услуги.
„Генерални политики во намалувањето на сиромаштијата се поголемо зло од немање никакви политики. Договорните, сезонските или непријавените работници не се здружени во ниту еден синдикат и нема кој да ги претставува. Во мерката „минимален адекватен приход“, која долго ја заговараме како потребна, една од главните измени е на примателот на некаква социјална бенифиција да не му се скрати можноста да работи, туку напротив да работи колку може и доколку е под нивото на сиромаштија да се дополни со одредена услуга или финансии. Државата може и да ги намали цените и обемот на услуги. Да не биде само градинка и бесплатно здравство, туку можеме да влијаеме во превозот, домувањето и слични такви мерки“, објаснува таа.
Дуковска вели дека не може да ја искалкулира бројката на вкупниот број на вработени сиромашни, бидејќи таа е многу непостојана. Сепак според масовноста на протестите, како на пример на хонорарците, таа вели дека бројот сигурно е голем.
Конференцијата започна со споделување на искуството на Мариела Јашарова, која преку проект за инклузија на Роми девет години работи во градинка во Делчево без здравствено и пензиско осигурување. Се пријавува во Агеницијата за вработување како невработено лице, додека исплатата која според програмата ја добива од Будимпешта, почесто и доцни отколку што ја добива на време.
Кога платата ја немало, по дневната работа со дечињата, вечерта дополнително работела по приватни конфекции за да може да преживее.
„Мислам дека сето тоа е голем апсурд. Платите се исплаќаат но, со доцнење. Во пет месеци добивам една плата, потоа чекам неколку месеци па втора плата. Не функционира животот со таква исплата. Ако јас можам да ја чекам платата, струјата, водата – тоа не го чека. И сето тоа трае девет години“, објаснува Јашарова.
На самата конференција отворено преку лични искуства се разговараше за обеспаревноста како работници на самохраните родители кои хонорарно работата, лица кои живеат сами со 1300 денари, проблемите со кои се соочуваат ромите кои живеат во дива населба под кале, постоење и на претприемачка сиромаштија.
Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска вели дека и покрај тоа што секој вработен мора да биде задолжително социјално и здравствено осигурен, со развојот на државата овој систем е уништуван и од него е направена целосна „каша“.
„Се работи за голема група – 220 илјади работници во Македонија, или секој трет вработен е сиромашен. Тоа се вработени кои се социјално осигурени и ние ги водиме како граѓани за кои не би требало да дискутираме дека се сиромашни. Според Евростат, се вели дека во 2015 година 8,9% од вработените се сиромашни. Но, бројките исто така се измешани. Ние немаме универзално мерење на тие статистики, затоа што многу од тие податоци се добиваат преку Попис. Во моментов самата минималната плата ни е под нивото на сиромаштија“, вели Царовска.
Министерката најави дека подигање на минималната плата, решавањето на сивата економија и зајакнување на синдикалното организирање се почетните мерки со кои Владата ќе се справува со проблемот на излегување од сиромаштијата на вработените лица.
На конференцијата присуствуваа од Министерство за финансии,  Меѓународната организација за труд (ILO) при ООН,  Самостојниот Синдикат на Новинари и Медиумски Работници на Македонија,  Федерацијата на фармери на РМ,  Здружението на бизнис жени на РМ,  Канцеларијата на Народниот Правобранител и голем број на претставници од невладиниот сектор.Модератор на Конферанцијата, Огнен Јаневски, активист и новинар .
Ова е шеста ваква конференција на МППС. Секоја од нив, на различна тема, завршува со донесување на Декларација на сиромашни и социјално исклучени лица, која се доставува до надлежните државни органи. Дополнително, искуствата од оваа конференција ќе бидат пренесени на Европската конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост, а која ќе се одржи во Брисел на 9-ти и 10-ти ноември.

image-0-02-04-ab197c2ab7b1e2cd30a2011f1aea21d53903d6fbe480bb2a425df0e5a24ed6c5-V20170915 120002-702x336image-0-02-05-41bb4a0a0428427fe3aa0e37c03044fdf2127444ed6a042da808d9c614ed88a1-Vkonferencija-mpps-3

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.077 seconds, 11.33 MB
Application afterRender: 0.136 seconds, 12.58 MB

Искористеност на меморија

13232152

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gmkrdp6chacll4kodpa7ltbkn2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511297599' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gmkrdp6chacll4kodpa7ltbkn2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gmkrdp6chacll4kodpa7ltbkn2','1511298499','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 21:08:19'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 21:08:19'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','gmkrdp6chacll4kodpa7ltbkn2','/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:rabota-kolku-da-ne-e-bez-ich&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо