Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

Ipa trib 4Федерацијата на фармерите на РМ и голем број на други невладини организации присуствуваа на трибината во Секретаријатот за европски прашања посветена на ИПА, на која Заменик Претседателот задолжен за европски прашања, Бујар Османи во улога на Национален ИПА координатор го презентираше статусот со искористувањето на средствата од ИПА, пред структурата задолжена за реализација на овие средства, но и пред граѓанските организации во чии интерес е распределбата на странската помош во Македонија.

Тема на трибината беше „ИПА: ПРЕСЕК И СОСТОЈБА - Унапредување на апсорпцијата на ИПА средствата“. Вработени во стручните служби на Секретаријатот направија презентација на статусот на ИПА, во кој детално е прикажана состојбата во ИПА структурата. На трибината беа прикажани податоците за искористеноста, пречките, проблемите и предизвиците, како и првичните заклучоци за можни подобрувања.

Според подготвениот извештај, искористеноста на таканаречениот ИПА 1, чија распределба на средства се одвива во периодот од 2007-2013 година, е околу 70%. Извештајот покажува дека 120 милиони евра е пропуштено да бидат искористени во минатото, а за дополнителни 30 милиони евра, постои ризик да бидат изгубени, доколку не се реализираат до крајот на годината.

За ИПА 2 2014-2020, каде на располагање за распределба во периодот од 2014 до 2020 година, се ставени нови над 600 милиони евра, 445 милиони евра се веќе програмирани, што значи, распределени за натамошна имплементација по проекти. Сепак, според извештајот, и кај ИПА 2, над 40 милиони евра веќе се изгубени и во фазата на самото програмирање, а притоа, сѐ уште е актуелен и ризикот за нецелосна реализација на она што е веќе испрограмирано, слично како и кај средствата од ИПА 1. Едни од предлозите кои со години се даваа од страна на ФФРМ е да има гарантен фонд наменет за невладиниот сектор за искористување на ИПА фондвите, како и гарантен фонд наменет за земјоделците за поголемо искористување на средствата од ИПАРД програмата наменети за земјоделство и рурален развој, како и поголема едукација и финансиска подршка за руралните жени за да можат да бидат финансиски способни и можни да аплицираат за ИПАРД програмата. Ваквите барања со образложение ќе бидат и во писмена форма доставени до Секретаријатот за европски прашања.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.092 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.156 seconds, 14.55 MB

Искористеност на меморија

15295688

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0cactrafjfum1jcoejd37p1ds0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506345345' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0cactrafjfum1jcoejd37p1ds0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0cactrafjfum1jcoejd37p1ds0','1506346245','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-25 13:30:45'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-25 13:30:45'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.59.211','0cactrafjfum1jcoejd37p1ds0','/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:ipa-presek-i-sostojba&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1473
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 13:30:45' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 13:30:45' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1473'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-09-25 14:30:45' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-09-25 14:30:45' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1473
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо