Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 0112ФФРМ заедно со двете кооперативи, членки на организацијата ЗЗ Еко Илинден“ од  село Мустафино и ЗЗ Еко Фасуле од село Камењане со подршка на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ“на почетокот на август  организираа еднодевен студиски престој во Војводина, Република Србија за да се разменат искуства со тамошните институции и производители на грав.  Најпрво беше посетена советодавната служба од Нови Сад и групата имаше состанок со директорот на истата -Милан Милиќ и претсавниците од ФФРМ се запознаа со работата на истата . Потоа беше посетен институтот за семе од Нови Сад, која е најголема институција од таков вид во Србија и пошироко и која има сопствени површини од 800 хектри каде се произведува сопствен семенски материјал за грав за продажба.Од страна на Др.Мирјана Васиќ најдобриот селекционер на семе за грав и мешункасти култури и советникот Александар Давидов беше направено предавање за технологијата на одгледување на грав.  Во рамките на еднодневната посета експерт за земјоделски комбајни, Милан Косовац од советодавнаа служба од Врбас направи практична презентација на житен комбајн од брендот Змај, кој го имаат нашите производители од Република Македонија и како истиот да се адаптира во комбајн за берба на грав. На крајот начинот на производство на грав претставниците од кооперативите го видоа на поле кај земјоделецот Горан Милиќ кој врши услужно жнеење на над 90 хектари со грав. Членовите на задругите имаа можност на лице место да ја видат работата на адаптираниот житен комбајн од брендот Змај како жнее и да добијат совети од Горан Милиќ .

 

                                          DSC 0097

                                          DSC 0018

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.081 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.112 seconds, 14.08 MB

Искористеност на меморија

14809840

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6q0rnn5jonbgohi5bnscipl5c7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511290232' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6q0rnn5jonbgohi5bnscipl5c7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6q0rnn5jonbgohi5bnscipl5c7','1511291132','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 19:05:32'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 19:05:32'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','6q0rnn5jonbgohi5bnscipl5c7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1472:studiski-prestoj-vo-vojvodina-za-proizvodstvo-na-grav&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1472
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 19:05:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 19:05:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1472'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 20:05:32' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 20:05:32' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1472
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо