Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

grozjeФедерацијата на фармерите на Република Македонија преку својот секторски систем за лобирање во месец јули ја разгледуваше состобата со производството на грозје. Оваа година лозарството се соочува со голем проблем направен  од пролетниот мраз на 22 април 2017 година кој уништи скоро 70 % од овогодинешниот род.  Имено според официјалните  статистичките податоци во Република Македонија 48000 индивидуални земјоделски стопанства егзистираат од проиводство на грозје и од вкупната обработлива површина во Републикка Македонија 5% се лозови насади, односно вкупно 23613 хектари се лозови насади, каде што најголем процент се наоѓаат во кавадаречкиот и неготинскиот регион . Токму овие семејства се најпогодени од пролетниот мраз, а со години наназад работат во загуба, каде што производната цена на винските сорти „смедеревка“ и „вранец“ се повисоки од откупната, и се доцни со исплатата на откупеното грозје.

По направена анализа од страна на Федерацијата на фармерите производната цена за винското сорта „вранец“ е 17 ден по кг , а за винската сорта  „смедеревка“ изнесува 16 ден по килограм. Со години средната цена на винското грозје е непромената и изнесува 13 ден за винската сорта „вранец “и 11 ден за „смедеревка“, а во некои винарски визби е и пониска. На ваков начин земјоделците работат во загуба и од друга страна однекои откупувачи не им се исплаќа навремено за предадениот род.

ФФРМ преку разговор со своите членови лозаропроизводители и секторски пристап кон решавање на земјоделските проблеми ги донесе следните ставови и воедно ги доставуваме следните Барања до ресорното министерство и до стопанските комори:

1.         Цената за „вранец“ да биде 17 ден по кг и 16 ден по кг за винската сорта „смедеревка.

2.         Бараме договорите помеѓу откупувачите, преработувачите со лозарите да бидат склучени пред откупот за оваа година и за тоа да се врши надзор од страна на МЗШВ преку Пазарниот инспекторат за склучувањето на договорите и нивно почитување.

3.         Обештетување на лозарите и овоштарите кои претрпеа штета од страна на пролетниот мраз за кои што самите фармери проценетите штети ги пријавија во своите општини . Токму за ваквите климатски промени кои што прават големи штети во земјоделскиот сектор треба да се работи на едукација за адаптација на земјоделството на новата клима и токму една од најпогодените култури е грозјето и од суша и од мраз. Ваквите појави уште повеќе ги туркаат земјоделците во сиромаштија, затоа е потребна Ефективна Стратегија за адаптација на климатските промени на земјоделството на која што треба да работат за нејзино изготвување и државните институтии и невладиниот сектор за земјоделство и рурален развој.

4. И покрај тоа што има мали количини на производство оваа година, извозот за грозје треба  да биде присутен, се со цел да се влијае на реализацијата на подобар откуп за грозјето.

За да може да се продискутираат  овие актуелни состојби и проблеми иницираме средба помеѓу здруженија на земјоделци каде што членуваат лозари, винарските визби, како и присуство на министерот  за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски.                                                                                               

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.085 seconds, 12.95 MB
Application afterRender: 0.109 seconds, 14.10 MB

Искористеност на меморија

14824848

20 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3h2af7fvfo2imhi5debs98cbc7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511290213' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3h2af7fvfo2imhi5debs98cbc7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3h2af7fvfo2imhi5debs98cbc7','1511291113','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 19:05:13'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 19:05:13'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','3h2af7fvfo2imhi5debs98cbc7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1470:ffrm-cenata-za-vranec-17-den-po-kg-i-16-den-po-kg-za-smederevka-&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1470
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 19:05:13' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 19:05:13' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1470'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 20:05:13' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 20:05:13' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1470
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо