Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 2754Федерацијата на фармерите заедно со Македонската платформа против сиромаштија на 18.07.2017 во Канцеларијата за млади на Општина Центар ја промовираа мултидимензионалната анализа за сиромаштија на РМ, која е изработена врз основа на алатка развиена од  Шведската Интернационална Агенција за соработка(Сида) и е користена како алатка за развој на голем број на стратегија на меѓународни организации во делот на нивна интервенција за борба против сиромаштијата. Извештајот претставува прв обид преку статистички податоци да се опише ова важно прашање во Македонија и истиот се заснова на официјални извори на податоци. Извештај го изработи Федерацијата на фармерите на Република Македонија во партнерство со Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ во Скопје и во консултација со Македонската платформа против сиромаштија. Анализата е дел од активностите на проектот  „Институционална подршка на ФФРМ“, подржан од  шведската WE Effect.

На самиот почеток со поздравни говори се обратија Антон Иреквист -  Заменик шеф на канцеларијата на амбасадата на Кралството Шведска, Власте Димковиќ, заминик министер за земјоделие и Стеван Орозовиќ, извршен директор на Федерација на фармерите на РМ (ФФРМ), кои истакнаа дека ваквите информации се неопходи и за самата држава во насока на заедничка спровување и креирање на политики за сиромаштијата. Анализата може да ја погледнете во електронска верзија на овој линк http://ffrm.org.mk/images/stories/brosuri/studija_za_siromastija_web.pdf

Анализата е презентира од страна на авторите проф. д-р Емељ Туна - Факултет за земјоделски науки и храна, м-р Билјана Петровска – Митревска – ФФРМ и Билјана Дуковска, претседател на Македонската Платформа против сиромаштија, модерот на промоцијата.

На самата промоција беше истакнато дека  77% од руралното население кое се занимава со земјоделство е во категоријата „неплатен труд“. Ова е уште повидливо кај руралните жени, од кои 63% се водат како неактивни. Немаат пристап кон едукација, многу малку од нив се вработени, а доколку се вработени добиваат само половина од платата што би ја земал вработен маж во земјоделството. Исто така, руралната жена е лишена и од правото на имот. Само 5% се сопственици на имот и на земјиште. Во вакви услови, руралната жена не е ни свесна дека има традиционална дискриминација кон неа.

За професорката Емељ Туна од Земјоделски факултет ова е посебно алармантно ако се земе предвид фактот дека околу 87% од вкупната територија се карактеризирани како „рурални подрачја“, каде, пак, живее околу 45% од вкупното население.

„Истовремено, тие рурални подрачја трпат опустошување, депопулација со големата внатрешна миграција – околу 34 %. Односно 34 % од руралното население веќе мигрирало во урбаните центри. Ако се додаде на тоа и надворешната миграција, тоа е веќе сериозен проблем не само за руралните средини, туку и за државата воопшто. Сиромаштијата како појава влијае и е под влијание на многу фактори од микро и макро ниво“, рече професорката Туна, која е една од авторите на анализата.

Според Билјана Петровска – Митревска од Федерација на фармерите на РМ, најголем удар од сиромаштијата трпат социјалните случаи, односно домаќинствата кои што живеат од социјална помош.

„90 % од нив живеат во сиромаштија. На следен чекор се земјоделските домаќинства, кои што остваруваат приход само од земјоделство – 57,4%. Токму тука се и оние домаќинства кои егзистираат од привремено вработување со 57,3%. Навистина сиромаштијата во руралните средини е на високо ниво. Од различните аспекти што ги анализиравме, покрај тоа што руралното население е со ниски приходи, истовремено е евидентен и ограничениот пристап до здравствени и образовни институции, до инвестициски фондови, исто така и лоша инфраструктура…“, забележа Петровска – Митревска.

Со анализата издвојувале три групи на рурално сиромашни домаќинства. Оние што остваруваат приход само од земјоделство, потоа повеќечлени домаќинства каде се и старите лица без пензија, лица со инвалидитет, привремено вработени или сезонски работници, а третата група се хронично-традиционално сиромашни семејства.

„Тоа оние стари лица без приходи, без право на пензија, со инвалидитет и попреченост, но и семејства кои немаат воопшто приходи, туку нешто одгледуваат колку да се прихранат“, потенцира Билјана

Без разлика дали се работи за урбана или рурална средина, нагласи таа, најпогодени граѓани се младите, жените и децата со инвалидитет и попраченост. Во однос на етничката припадност, пак, најпогодено е Ромското население.

„Она што се дава како препораки е руралната средина да заживее. Прво да се внесат инвестиции. Да постои креирање на политики. Кога зборуваме за рурална средина, не можеме да кажеме дека политиката за земјоделство треба да ја опфати единствено Министерство за земјоделство, туку и Министерството за труд и социјала. Понатаму, мора да се направи стратегија за заштита на населението, кое според Светска банка со климатските промени е втурнато во сиромаштија. Мора да има адаптација, интервенција кон климатските промени. Нормално тука влегува и договорното производство и инвестициите. Проблем е и што кога станува збор за кредити, се’ уште не е вредувано земјоделското земјиште, односно се’ уште се третираат како кредитно неспособни луѓе. Секако, мора да се спомене и ниското ниво на образование“, заклучи Петровска – Митревска.

Инаку, анализата опфаќа статистички податоци од 2008 – 2016 година. Користени се официјални податоци од Државниот завод за статистика на РМ, Светска банка, УНДП, од различни Стратегии од државни институции. 

DSC 2751

DSC 2754

DSC 0005 

DSC 0024  

DSC 0013                                                                               

DSC 2733

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 8.42 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.077 seconds, 12.96 MB
Application afterRender: 0.140 seconds, 14.28 MB

Искористеност на меморија

15015208

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd14ads0d2evb0jeq0r872mkmh7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1513106317' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd14ads0d2evb0jeq0r872mkmh7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'd14ads0d2evb0jeq0r872mkmh7','1513107217','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-12-12 19:33:37'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-12-12 19:33:37'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','107.20.120.65','d14ads0d2evb0jeq0r872mkmh7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&catid=41&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1467
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-12 19:33:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-12 19:33:37' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1467'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-12 20:33:37' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-12 20:33:37' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1467
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо