Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

zetva naslovnaЖетвата на пченицата започна, но откупот на пченицата е неизвесен. Од една страна климатските промени, односно сушата го намалија производството на пченица, а од друга страна цената на пченицата не е јасно дефинирана.

Според направените анализи на Федерацијата на фармерите на РМ која ги застапува земјоделците со мали површини, минималната цена за производство на пченицата изнесува 12 ден по кг. Врз основа на оваа анализа ФФРМ смета дека минималната цена за пченица по кг треба да биде 12 денари и затоа го подржува и предлогот да се направи интервентен откуп на пченицата за 12 денари по килограм. На ваков начин ќе се заштитат малите производители на пченица, кои во најголем дел ја произведуваат македонската пченица односно од вкупно 105.061 земјоделски стопанств, 104.853 се земјоделци, кои произведуваат пченица на површина од 1 до 3 хектари, а 208 се деловни субјекти.

Со цел да не се прваат манипулации во делот на откупот и продажбата на пченица законски треба да се смени датумот на интервентниот откуп на пченицата и да биде од први јули кога е жетвата на пченицата и кога започнува откупот. За транспарентно работење на Агенцијата на стоковни резерви ФФРМ бара измени на Член 43 од Законот за земјоделство и рурален равој, каде што наместо Директорот на Агенцијата да донесува решение за избор на понудувачи, треба да се формира комисија каде што ќе учествуват и претставници од земјоделските здруженија и стопански комори за да се изврши откуп и продажба на пченица.  Токму на долгорочен пат треба да се почитува договорното производство, каде што откупувачите ќе склучуваат договорите со производителите и ќе се почитуваат барањта и на двете страни, од една страна да има квалитет и примена на добра земјоделска пракса, а од друга страна да има навремена исплата и дефинирана цена пред жетватата без манипулации на штета на фармерите.

Овие барања ФФРМ писмено ги достави на 5.06.2017 во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Стопанските комори каде што членуваат откупувачи и млинари (Сојуз на стопанските комори, Стопанска комора и Стопанска комора на Северозападна Македонија ) и ги презентира во потсекторкста група за житни култури во ресорното министерство.

Според официјалните статистики вкупната површината под жита е 67% во вкупната површина под ораници и бавчи (158.314 ха), а пченицата учествува со 34,2% (80.924 ха). Пченицата во вкупната вредност на земјоделското производство учество до 12%.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.199 seconds, 12.94 MB
Application afterRender: 0.268 seconds, 14.25 MB

Искористеност на меморија

14984744

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a8kivirhktoenkq8tlgkv49tn4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511289973' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a8kivirhktoenkq8tlgkv49tn4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'a8kivirhktoenkq8tlgkv49tn4','1511290873','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 19:01:14'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 19:01:14'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','a8kivirhktoenkq8tlgkv49tn4','/index.php?option=com_content&view=article&id=1464:ffrm-otkupot-na-pchenica-nezivesen-minimalnata-cena-treba-da-e-12-den-za-kg&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1464
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 19:01:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 19:01:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1464'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 20:01:14' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 20:01:14' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1464
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо