Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

DSC 0029 1Потребно е заедничко учество и координација заради постабилно и поизразено лобирање во интерес на задругите. Зголемување на информираноста и едукацијата во однос на управување, маркетинг но и производни технологии. Професионализација на тимот кој работи во задругата, посебно професионални менаџери во земјоделската задруга.Усогласување на законските норми со потребите на задругите за да се поттикне развој (зголемена продажба, маркетинг, пласман) посветеност и фокус на поддршка на задругите од страна на донаторите во делот на економското здружување на земјоделците. Промоцијата на женското членство и нивните еднакви придобивки и учество во донесувањето на одлуки.

Ова се препораките кои Федерацијата на фармерите на РМ ги упатува на Светскиот ден на задругите за јакнење на задругарството во државата. Токму за таа цел во изминатиот период ФФРМ заедно со МАЗЗ (Македонска асоцијација на земјоделски задруги) во рамките на Проектот „Институционална подршка на ФФРМ“ подржан од шведската организација We Effect спроведоа 4 едукативни работилници на кои што присуствуваа 19 задруги во насока на јакнење на менаџерските, маркетинг и организациски способности за развој на кооперативата, формирани се 2 фокус групи составени од мали фармери претежно млади и жени фармери во кооперативите „Еко Илинден“, од Мустафино кои произведуваат еколошки зеленчоци и кооперативата „Агро Подлог“ во Горни Подлог. Во средината на јуnи ФФРМ и МАЗЗ реализираа студиска посета на која присуствуваа 9 коооперативи во Република Србија. Целта на посетата беше размена на практични искуства, вештини и знаења за развој на земјоделски задруги во Македонија и користење на позитивни искуства од српските задруги.

DSC 2122 1За време на посетата беа оствaрени средби со Задружниот сојуз на Србја и Задружниот сојуз на Војводина, така што беа посететни задруги за овоштарство, градинарство и задруга за трговија со земјоделски производи. Во рамките на посетата воспоставeна е комуникација за понатамошна соработка помеѓу македонските и српските задруги, пренесување на искуства и заеднички настапи на трети пазари. Она што е значајно е фактот дека потребно е инвестирање во кооперативите и тоа можеше да се види на терен каде што српските земјоделски задруги имаат сопствени ладилници и производствени погони и голем дел од нив се формирани во времето на поранешна Југославија. Токму затоа во Република Македонија треба да се работи на развој на задругарството,  преку јакнење на капацитетите и воведување на нови технологии за производство.

Имено во Република Македонија постојат 32 земјоделски задруги од кои што 15 % се жени членови во задругите.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.044 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.073 seconds, 11.33 MB
Application afterRender: 0.202 seconds, 13.19 MB

Искористеност на меморија

13875256

28 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9a2chg9ueope6hd9v38lavguo6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506344385' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9a2chg9ueope6hd9v38lavguo6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9a2chg9ueope6hd9v38lavguo6','1506345285','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-09-25 13:14:45'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-09-25 13:14:45'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.81.59.211','9a2chg9ueope6hd9v38lavguo6','/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:ne-postoi-drug-ekonomski-model-koj-promovira-demokratija-vo-teorija-i-vo-praksa-kako-shto-se-zadrugite&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 28. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо