Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

kravi 21Календарски се наоѓаме на почеток на летото, во период во кој се очекува пораст на температурите над 30 степени Целзиусови, што за секое животно претставува исклучително голем стрес кој може да се манифестира со намалено консумирање на храна, зголемена потреба за вода, намалено производство на млеко и слаб прираст.

Доколку животните се држат во несоодветни услови, кога температурите се исклучително високи, висок процент влага и недоволна вентилација во објектите може да дојде до појава на топлотен удар кај животните. Сончаницатасе појавува како последица на непосредно, директно изложување на сончевото зрачење. Во двата случаи исходот може да биде фатален доколку не се делува на време.

Топлотниот удар се јавува во момент кога организмот не може да одава топлина туку дополнително прима од надвор (висока надворешна температура и висока концентрација на влажност на воздухот). За оваа состојба дополнително придонесува напорната работа или транспортот на животните при висока температура.

Симптомите се препознатливи, а се манифестираат во облик на забрзано и плитко дишење, несигурен од (тетеравење), изразена зголемена телесна температура, забрзан пулс, исплашен поглед, зголемена жед, анурија, тикови и грчеви на мускулите кои се јавуваат на крај, со неповолна прогноза.

Времето на појава на првите симптоми зависи од надворешната температура, влажноста на воздухот и вентилацијата, како и од состојбата на самиот одбранбен механизам на животните.

Доколку се забележат такви симптоми кај животните, потребно е итно да се реагира. Животното треба да се смести во ладовина или во разладена просторија, каде има доволно количество на воздух. На животното треба да му се даде доволна количина на свежа вода, а телесната температура да се намали со туширање/прскање со умерено ладна вода, или со покривање на главата и вратот со ладна и влажна крпа ( бидејќи мозокот и продолжениот мозок се најкритични), но, треба да се внимава ладењето на животното да не биде премногу брзо.

Сопствениците на домашни миленици мора да се придржуваат на неколку правила како би спречиле несакани последици од топлотен удар. Прво и основно правило е да не се оставаат домашните миленици во затворен автомобил кој е директно изложен на сончевите зраци, да се избегнуваат прошетки на домашните миленици во текот на најтоплиот период од денот.

За да се спречат несакани појави како резултат на високите температури потребно е:

-На животните да им се обезбеди доволна количина и постојана достапност до свежа и чиста вода;

-Животните да се држат во проветрени простории (отворање на сите прозори и употреба на вентилација како и уреди за разладување);

-Да се внимава на населеноста (густината) на сместување на животните во објектите

-Животните треба да бидат заштитени од директните дејства на сончеви зрачења односно на испустите да има натстрешници или природни ладовини. Излегувањето на животните да се врши во раните утрински часови или вечерните часови;

-Транспортот на животни да се организира во раните утрински часови или вечерни часови кога температурите се ниски;

-Животните кои се наменети за работа да се користат во раните утрински часови или вечерните часови кога температурите се ниски.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


2017-05-toka-ime-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.056 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.080 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.106 seconds, 11.39 MB
Application afterRender: 0.183 seconds, 12.87 MB

Искористеност на меморија

13538648

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fft04pv4u62foq5h64mj8qbta7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1501071179' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fft04pv4u62foq5h64mj8qbta7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fft04pv4u62foq5h64mj8qbta7','1501072079','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-07-26 14:27:59'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-07-26 14:27:59'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-07-26 12:27:59'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-07-26 12:27:59'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.158.25.146','fft04pv4u62foq5h64mj8qbta7','/index.php?option=com_content&view=article&id=1462:preporaki-od-ahv-za-zashtita-na-zhivotnite-i-domashnite-milenici-od-visoki-temperaturi&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо