Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

kravi 21Календарски се наоѓаме на почеток на летото, во период во кој се очекува пораст на температурите над 30 степени Целзиусови, што за секое животно претставува исклучително голем стрес кој може да се манифестира со намалено консумирање на храна, зголемена потреба за вода, намалено производство на млеко и слаб прираст.

Доколку животните се држат во несоодветни услови, кога температурите се исклучително високи, висок процент влага и недоволна вентилација во објектите може да дојде до појава на топлотен удар кај животните. Сончаницатасе појавува како последица на непосредно, директно изложување на сончевото зрачење. Во двата случаи исходот може да биде фатален доколку не се делува на време.

Топлотниот удар се јавува во момент кога организмот не може да одава топлина туку дополнително прима од надвор (висока надворешна температура и висока концентрација на влажност на воздухот). За оваа состојба дополнително придонесува напорната работа или транспортот на животните при висока температура.

Симптомите се препознатливи, а се манифестираат во облик на забрзано и плитко дишење, несигурен од (тетеравење), изразена зголемена телесна температура, забрзан пулс, исплашен поглед, зголемена жед, анурија, тикови и грчеви на мускулите кои се јавуваат на крај, со неповолна прогноза.

Времето на појава на првите симптоми зависи од надворешната температура, влажноста на воздухот и вентилацијата, како и од состојбата на самиот одбранбен механизам на животните.

Доколку се забележат такви симптоми кај животните, потребно е итно да се реагира. Животното треба да се смести во ладовина или во разладена просторија, каде има доволно количество на воздух. На животното треба да му се даде доволна количина на свежа вода, а телесната температура да се намали со туширање/прскање со умерено ладна вода, или со покривање на главата и вратот со ладна и влажна крпа ( бидејќи мозокот и продолжениот мозок се најкритични), но, треба да се внимава ладењето на животното да не биде премногу брзо.

Сопствениците на домашни миленици мора да се придржуваат на неколку правила како би спречиле несакани последици од топлотен удар. Прво и основно правило е да не се оставаат домашните миленици во затворен автомобил кој е директно изложен на сончевите зраци, да се избегнуваат прошетки на домашните миленици во текот на најтоплиот период од денот.

За да се спречат несакани појави како резултат на високите температури потребно е:

-На животните да им се обезбеди доволна количина и постојана достапност до свежа и чиста вода;

-Животните да се држат во проветрени простории (отворање на сите прозори и употреба на вентилација како и уреди за разладување);

-Да се внимава на населеноста (густината) на сместување на животните во објектите

-Животните треба да бидат заштитени од директните дејства на сончеви зрачења односно на испустите да има натстрешници или природни ладовини. Излегувањето на животните да се врши во раните утрински часови или вечерните часови;

-Транспортот на животни да се организира во раните утрински часови или вечерни часови кога температурите се ниски;

-Животните кои се наменети за работа да се користат во раните утрински часови или вечерните часови кога температурите се ниски.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.086 seconds, 12.95 MB
Application afterRender: 0.113 seconds, 14.25 MB

Искористеност на меморија

14990392

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '00k042g68029s9740q169vq833'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511290049' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '00k042g68029s9740q169vq833'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '00k042g68029s9740q169vq833','1511290949','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-21 19:02:29'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-21 19:02:29'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.198.134.32','00k042g68029s9740q169vq833','/index.php?option=com_content&view=article&id=1462:preporaki-od-ahv-za-zashtita-na-zhivotnite-i-domashnite-milenici-od-visoki-temperaturi&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1462
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-21 19:02:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-21 19:02:29' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 17. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1462'
 18. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-21 20:02:29' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-21 20:02:29' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1462
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо