Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

stenjeФедерацијата на фармерите започнува соработка со фокус групата на жени во здружението Благој Котларовски од Ресен во наока на економско јакнење на жените од руралните средини. Целта на активностите се иновативни начини на сушење на овошје, зеленчук и печурки како додадена вредност на жените од руралните средини. Оваа година пролетниот мраз направи голема штета врз јаболкопроизводството во преспанскиот регион и токму со ваквите иновативни технологии ќе се настојува да се помагаат земјоделците во насока на обезбедување на додадена финансиска вредност за жените – фармери. Фокус групата ја сочинуваат околу 20 жени од руралните средини , на кои што основна фамилијарна дејност за егистениција им е јаболкорпизводство. Активноста е подржана во рамките на проектот „Институционална поддршка на ФФРМ “, подржан од We Effect.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


2017-05-toka-ime-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.070 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.091 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.113 seconds, 11.32 MB
Application afterRender: 0.209 seconds, 12.64 MB

Искористеност на меморија

13297824

17 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ukh0psnqk9n6ejedflhekus5o2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1501071450' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ukh0psnqk9n6ejedflhekus5o2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ukh0psnqk9n6ejedflhekus5o2','1501072350','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-07-26 14:32:30'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-07-26 14:32:30'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.158.25.146','ukh0psnqk9n6ejedflhekus5o2','/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:fokus-grupa-na-zheni-farmeri-od-prespa&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо